Encamên lêgerînê
arda 1. nîşan (kelemê ku ji bo nîşanê di erdê de hatiye kutandin) 2. peyrew
1. nîşan (kelemê ku ji bo nîşanê di erdê de hatiye kutandin) m 2. peyrew nd/nt
ardahan Erdexan (Navçeyeke girêdayî Qersê)
ardak şemsî, şewibî, şeridî, dara şemsî, ardik rd
şemsî, şewibî, şeridî, dara şemsî, ardik rd
ardaklamak şewibandin, şeridandin, şemsî kirin
şewibandin, şeridandin, şemsî kirin l/gh
ardaklanmak şewibîn, şeridîn, şemsî bûn
şewibîn, şeridîn, şemsî bûn l/ngh
ardı arası kesilmemek atle nekirin, atlebûn tune bûn, venekirin *bir kaç gündür yağmurun ardı arası kesilmedi=ev çend roj in ku baranê venekiriye
Atle nekirin. Misêwa. Atlebûn tune bûn. Tim û tim. Bi berdewamî. Her û her.
ardı ardına li ser hev, li dû hev *ardı ardına bir sürü şi­kâyet sıraladı=li ser hev gelek giliyan go­tin
li ser hev, li dû hev * ardı ardına bir sürü şikayet sıraladı li ser hev gelek giliyan gotin
ardı kesilmek paşî lê hatin, paşepaşa (tiştekî) bûn
paşî lê hatin, paşepaşa (tiştekî) bûn
Paşî lê hatin. Paşepaşa (tiştekî) bûn.
ardı sıra li dû, li pey
li dû, li pey (bir kişinin, bir işin)
Li pey. Li dû.
ardıç kuşu boqije (zoolojî)
rakıcı cîn
merx, hevrêz, hevrist, hêrvist, qaç bot/m
merx, hevrêz, hevrist, hêrvist, qaç bot/m
ardıç kuşu boqije zo/m
ardıç rakıcı cîn m
ardıl peyrew, paşhatî, peyhatî, xelef rd
peyrew, paşhatî, peyhatî, xelef rd
ardıllık peyrewî, paşhatîbûn, peyhatîbûn, xelefî m
peyrewî, paşhatîbûn, peyhatîbûn, xelefî m
ardılmak 1. xwe kureve kirin (yekî) l/bw, xwe avêtin pişta (yekî) 2. raselitîn (yekî) l/ngh, pêşkarî (yekî) bûn, museletî (ye­kî) bûn l/bw 3. bela xwe tê dan l/bw , bela xwe di (yekî) dan l/bw, berisîn (yekî) l/ng
1. xwe kureve kirin (yekî) l/bw, xwe avêtin pişta (yekî) 2. raselitîn (yekî) l/ngh, pêşkarî (yekî) bûn l/bw, museletî (yekî) bûn l/bw 3. bela xwe tê dan l/bw , bela xwe di (yekî) dan l/bw, berisîn (yekî) l/ng
ardın ardın paşpê, berepaşkî, paşpêkî h
paşpê, berepaşkî, paşpêkî h
ardına düşmek bi dû (yekî, tiştekî) ketin, bi pey (yekî, tiştekî) ketin, li dû/pey (tiştekî, kesekî) bûn
Ketin pey (tiştekî). Bi dû (yekî) ketin. Ketin pey (yekî).
ardına düş­mek bi dû (yekî, tiştekî) ketin, bi pey (ye­kî, tiştekî) ketin, li dû/pey (tiştekî, kesekî) bûn
ardına kadar açık li ser piştê *kapı­mız sana her zaman ardına kadar=açık deriyê me ji te re tim li ser piştê ye
li ser piştê * kapımız sana her zaman ardına kadar açık deriyê me ji te re tim li ser piştê ye
Li ser piştê.
ardınca di pey de, pişt re, bi dû re
pişt re, bi dû re, di pey de h
pişt re, bi dû re, di pey de h
di pey de, pişt re, bi dû re
Di pey de. Pişt re. Bi dû re.
ardında yüz köpek havlayan kurt, kurt sayılmaz serê ku serî jê nebehicin bila ew serî qet tune be
serê ku serî jê nebehicin bila ew serî qet tune be
ardından (arkasından) atlı kovalamak Decal li pey (yekî) bûn. Keran pê li gunê (wî) kirine. Bûn wekî şêxê pê li bizotê kirî. Tu dibê qey cot û cobar li benda (wî) ne. Ma hêkên te li malê sar dibûn? Wekî şorbe (yekî) li malê sar bûn.
ardından (arkasından) sapan taşı yetişememek Bûn wekî şêxê pê li bizotê kirî. Wekî guleya tifingê bûn. Wekî keran pê li gunê wî kirine. Tu yê bibêjî hêka (wî) li malê sar bûye. Tu yê bibêjî qey cot û cobar li benda (wî) ne.
ardından atlı kovalamak kulê dan ser (yekî) (Decal li dû/pey (yekî) bûn * nedir bu telaşın, sanki arkanda atlı kovalıyor? ev çî leza te ye, tu dibêjî qey Decal li dû te ye
ardından atlı kova­lamak kulê dan ser (yekî) (Decal li dû/pey (yekî) bûn *nedir bu telâşın, san­ki arkanda atlı kovalıyor?=ev çî leza te ye, tu dibêjî qey Decal li dû te ye
ardından gelmek li pey hatin
li pey hatin
ardından sapan taşı yetişmez wekî guleya devê tivingê ye (ji bo kesê ku zû gavan radihêle)
Wekî guleya devê tifingê ye. Keran pê li gunê (wî) kirine. (ji bo kesê ku zû dimeşe)
ardından sapan taşı ye­tişmez wekî guleya devê tivingê ye (ji bo kesê ku zû gavan radihêle)
ardını (peşini) bırakmamak Dûvika (yekî) bernedan. Ji dû (yekî) neqetîn. Ji pey (yekî) neqetîn. Ji pey qûna (yekî) neqetîn
ardını almak (getirmek) Dawî lê anîn. Paşî lê anîn. Birin serî. Sergihayî kirin.
ardını almak (veya getirmek) dawî lê anîn, paşî lê anîn, birin serî, sergihayî kirin
ardını bırakmamak dûvika (yekî) bernedan, ji dû neqetîn, ji pey (yekî) neqetîn
ardını bırak­mamak dûvika (yekî) bernedan, ji dû ne qetîn, ji pey (yekî) neqetîn
ardını boşlamak Dev ji qûna (yekî, tiştekî) berdan. Dûvika (yekî) berdan. Hew li dû qûna (yekî, tiştekî) ketin.
ardını kesmek pêşiya (tiştekî) girtin, pêşî jê stendin, pa­şiya (tiştekî) neqedîn
pêşiya (tiştekî) girtin, pêşî jê stendin, paşiya (tiştekî) neqedîn
Pêşiya (tiştekî) girtin. Pêşî jê stendin. Paşiya (tiştekî) neqedîn.
ardışık gelbaze, rhezîn, rêzda, li dû hev rd
gelbaze, rhezîn, rêzda, li dû hevrd
ardışık sayılar jimarnavên rêzîn, jimarên rêzda mat
jimarnavên rêzîn, jimarên rêzda mat
ardışıklık gelbazetî, lidûvhevtî
gelbazetî, lidûvhevtî m
ardiye 1. embar, depo, antrepo (ji bo malên ticarî) 2. erdiye (heqê ku ji malên ticarî tê stendin) m
1. embar, depo, antrepo (ji bo malên ticarî) 2. erdiye (heqê ku ji malên ticarî tê stendin) m
ardiyeci I. kesê ku embar, depo, antrepo di­de şixulandin 2. erkedarê embarê, depoyê
1. kesê ku embar, depo, antrepo dide şixulandin 2. erkedarê embarê, depoyê nd/nt
arduaz kevirê şemetok nd
kevirê şemetok nd
ard m un
ard pê werkirin l/bw unlamak
unlamak
ard tê gerîn l/bw unlanmak
unlanmak
ardadan m ateş yakma
ardam m bir karasaban parçası
ardçunik m ekmek açmada kullanılan un
arde n korkuluk (merdiven korkuluğu)
ardê birinc pirinç unu
ardê cehînî 1) bitmek bilmeyen 2) kalitesiz
ardel rd kapı bekçisi
ardelîng m un oluğu
ardemişar m talaş (testere ile biçilen şeylerden dökülen kırıntılar)
arderûn bnr mertoxe
ardewsk m bir hamurlu tatlı
ardexwê m hayvanlara verilen un tuz karışımı yem
ardfiroş nd/nt uncu (un satan)
ardfiroşî nd/nt unculuk (un satma işi)
ardî m kök
ardîdank m küllük
ardik (i) n irmik
ardik (ii) m 1. talaş (testere ile biçilen şeylerden dökülen kırıntılar) 2. rd ardak (içten çürümeye yüz tutmuş ağaç)
ardîlosk m irmik ve pekmezden yapılan helva
ardim m 1. yardım 2. yardım (bağış, iane)
ardim dan yardım vermek, yardımda bulunmak
ardim dan (yekî) birine yardım vermek, yardımda bulunmak
ardim kirin yardım etmek (veya yapmak)
ardimker nd/nt yardımcı
ardimkerî m yardımcılık
ardimsk m bir yemek adı
ardîn rd 1. unlu 2. undan, un gibi
ardîya (yekî) danîn kökünü kurutmak/kazımak
ardiye m kiler
ardkir nd/nt uncu (un alan)
ardkirî m unculuk (un alma işi)
ardmalik m değirmenci süpürgesi
ardpêwerkirin m unlama
ardpîçk m bir tür un helvası
ardtêgerîn m unlanma
ardû katı yakıt.
nd 1. yakacak 2. tutuşturucu yakacak
ardûk nd yakacak
ardûn m bir tür yemek
ardûvaz jeo/m kayağan taş
ardvan nd/nt uncu
ardxavk m 1. eleğin üstünde biriken un 2. unu kızgın yağdan kızartılarak yapılan bir yemek, bazen ceviz de katılır
ard (navdêr, nêr) ar, toza hevîr jê têt çêkirin.
ji: Bi pehlewî ārd bû, bi soranî, kelhûrî, hewramî û zazaki ard e, kurmancî dyê dike winda.
ard ra (Zazaki) erdê ve, tiştê ku bi axê va zeliqî be
ard ra dayîş (Zazaki) erdê ve raxistin
ard ra gêrayîş (Zazaki) erdê ve gerîn
ard ra kiranciyayîş (Zazaki) erdê ve hatin kişandin
ard ra kirantiş (Zazaki) erdê ve kişandin
ard şanayîş (Zazaki) erdê ve sipartin
ard û asmên (Zazaki) erd û ezman
ardane Golikên ku ji şîr hatine kirin, êdî şîr naxwin
ardank (navdêr, mê) menqel, agirdank, mantêz, perengî, pizotdank, pizotî, sotikî
arde (Zazaki) yê hatîye anîn, ew tiştê ku anîne
ardê cehinî (biwêj) bêdawî bûn, bêkalîte û bênirx bûn. tu nekeve tatêlê, ew arde cehinî ye. ew ardê cehinî ka wê çiqasî berdewam bike?
ardekê agir bûn (biwêj) bûn mehne û hinceta bûyereke, ji bo berjewendiyên hinekan ziyan dîtin jixwe li hev û din mehneyan digerin, ez jî ji xwe re ıcirhn ardekê agir. evdo û xidir pereyên jinikê xwarin, ji xwe re kêf kirin, ez jî bûm ardekê agirê wan.
ardelîn di aşan de kulfika ku ard tê re dirije
ardene (Zazaki) (lêker). Bi kurmancî: anîn, înan. Bi soranî: hêlan, awirdin
ardik (navdêr, mê) bindan, hûrik
ardim (Zazaki) (navdêr) alîkarî, harîkarî, yarmetî.
ji: Ji tirkî yardım.
Bikaranîn: Lêker: ardim kirin. Navdêr: ardimkirin Rengdêr: ardimkirî
ardim kirin (lêker)(Binihêre:) ardim
ardim xwestin (lêker)(Binihêre:) ardim
ardimker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê ardim dike, alîkar.
ji: ardim + -ker
ardimkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye ardim kirin
ardimkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) ardim
ardîn (lêker)biard, biarvan.
ji: ard +-în
ardin (Zazaki) bi arvan, ew tiştê ku arvan lêbibe. : Çewalê me bi arvan e
ardiş (Zazaki) anîn, hanîn.: Bi xwe ra anîn
ardiş ca (Zazaki) anîn cî, pêkanîna tiştê ku pêdiviya, bicîanîn
ardiş dinya (Zazaki) anîn dinê, afirandîn, anîn meydan, amade kirin, zayîn
ardiş fekî ver (Zazaki) anîn berdev, hazir kirin, amade kirin
ardiş pê (Zazaki) lihevanîn, Du alîyên ku beramberê hev bibin û bi hev ra xweş nebin navbera wan çêkirin, Serê du tişten bi hev gihandin, hev gihandin
ardiş teber (Zazaki) anîn derva
ardiş ver (Zazaki) anîn ber
ardiş war (Zazaki) anîn jêr, anîn xwarê
ardiş zerre (Zazaki) anîn hindir
ardo ronayîş (Zazaki) danîn erdê
ardole (navdêr, nêr) arxavk, mirtoxe, xwarinek e ku ji arî û avê û rûnî şekirê tê çêkirin, pelûl, rûnî.
Herwiha: ardale arddale arddole ardhale arhale
ardû (navdêr, mê) sotemenî, şewate, şewatek, mazot, mehrukat, tiştên bo hilkirina agir pêwîst wek dar û êzing û benzîn û gaz û hwd, enerjî, hiz, vejen, wize.
ji wêjeyê: Divê ardûya navokî li hundirê Îranê da dabîn bibe(sernavê nûçeyekê di Irib.com de, 9/2006).
: ardûyî
ardûyî (navdêr, mê) rewşa ardûbûnê.
ji: ardû + -yî
ardent bihewl, hewldar, peroş
ardently peroş, bihewldan, bi dilxwazî
ardor peroş, hewl, agir
arduous dijwar, zor, zehmet, ê ku hewldanê dixwaze
arduously bi hewldan, bi dijwarî
ard Mehl
ardelîn Mehlloch
ardû Brennstoff
ard m. ardî, ard zh,
ard pê werkirin ardin kerdene, ardinnayene kr.
arde n. cax, caxleme n.
ardfiros m/n. ardrotox n.
ardfirosî m. ardrotoxîye, ardrotoxênî m.
ardik rd. ardik, dara ke zere ra bena puç
ardîn rd. ardên
ardpêwerkirin m. ardinkerdis, ardinnayis n.
ardû n. ardu, vês, sewat, arûdu n.
ardûk n. ardu, vês, sewat, arûdu n.
ard (n) bakınız: erd (n)
ardene 1)getirmek 2)(bazı hayvanlar için) doğurmak
ardene cîhan doğurmak, cihana getirmek
ardene dinya doğurmak, dünyaya getirmek
ardene pêser toplamak ardene pîyeser. bakınız: ardene pêser
ardene ra xo vîr bakınız: ardene vîrê xo
ardene vîrê xo anımsamak, hatırlamak; anmak
ardene warye bakınız: ware ardene
ardene werte bakınız: ware ardene
ardene xo vîr bakınız: ardene vîrê xo
ardene xo vîrî bakınız: ardene vîrê xo
ardene yew ca toplamak
ardî (zh) un
ardî kerdene öğütmek
ardîkerdiş (n) öğütme
ardim yardım
(n) yardım
ardim kerdene yardım etmek
yardım etmek
ardimkar -e, asistan
ardimkerdox yardımcı
-e, yardımcı
ardimkerdoxa rektore/î (m) rektör yardımcısı
ardimkerdoxê rektore/î (n) rektör yardımcısı
ardîş (m) bakınız: erdîşe (m)
ardiş (n) getirme
ardişpêser (n) toplama
ardişpîser (n) bakınız: ardişpêser (n)
ardişpîyeser (n) bakınız: ardişpêser (n)
ardişvîrêxo anma
ardişyewca (n) toplama
ardîya (m) bakınız: erdîya (m)
ardose (m) bakınız: herdose (m)
ardosi (m) bakınız: herdose (m)
ardû (n) yakıt (odun vb. içi (n)
ardından dima, dime, dima ra, dime ra, ra dima, ra dime, ra pey, ra tepîya
ardiye erdîya (m), depo (n)
ard ar, ard
(agir) agir