şêlandin (i) kelimesinin anlamı

şêlandin (i)


m 1. soyma (birinin giysilerini çıkarma) 2. soyma (birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeylerini alıp götürme)
l/gh 1. soymak (birinin giysilerini çıkarmak) * cilên xwe şêland elbiselerini soydu 2. soymak (birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeylerini alıp götürmek) * banka şêlandine bankayı soymuşlar


tarafindan 1970-01-01 02:00 tarihinde kurmanciden turkishye çevrildi.
Kelime hakkındaki yorumlar (0 adet)
Kelimeleri ve anlamlarını yorumla, örnek ver