qutifandin kelimesinin anlamı

qutifandin


m 1. sindirme, sindiriş, yıldırma (korku vb. nedenlerden ötürü) 2. ürkütme 3. kasıp kavurma 4. büzdürme, sindirme (soğuk gibi etkenler sonucu)
l/gh 1. sindirmek, yıldırmak (korku vb. nedenlerden ötürü) * gelê me tev qutifandine halkımızı sindirmişler 2. ürkütmek 3. kasıp kavurmak 4. büzdürmek, sindirmek (soğuk gibi etkenler sonucu)


tarafindan 1970-01-01 02:00 tarihinde kurmanciden turkishye çevrildi.
Kelime hakkındaki yorumlar (0 adet)
Kelimeleri ve anlamlarını yorumla, örnek ver