nivîsandin kelimesinin anlamı

nivîsandin


m 1. yazma (sözü, düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatma) 2. yazma (yazı ile anlatma, yazıya dökme) 3. yazma (yazar olarak görev yapma) 4. yazma (yazı ile bildirme, haber verme) 5. yazma (bir bilim veya edebiyat eseri oluşturma) 6. yazma (sayılarla niceliği belirtme) 7. yazma (insanın geleceğini belirleme)
1. yazmak (sözü, düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak) * dest bi nivîsandina bîranînên xwe kir anılarını yazmaya başladı 2. yazmak (yazı ile anlatmak, yazıya dökmek) * ez navnîşana wê nizanim ku binivîsînim adresini bilmiyorum ki yazayım 3. yazmak (yazar olarak görev yapmak) * di rojnameya rojane de dinivîsîne günlük gazetede yazıyor 4. yazmak (yazı ile bildirmek, haber vermek) * encamê ji min re binivîsîne sonucu bana yaz 5. yazmak (bir bilim veya edebiyat eseri oluşturmak) 6. yazmak (sayılarla niceliği belirtmek) 7. yazmak (insanın geleceğini belirlemek) * ê ku nivîsandiye wiha nivîsandiye yazan böyle yazmış


tarafindan 1970-01-01 02:00 tarihinde kurmanciden turkishye çevrildi.
Kelime hakkındaki yorumlar (0 adet)
Kelimeleri ve anlamlarını yorumla, örnek ver