har kirin kelimesinin anlamı

har kirin


kudurtmak, azdırmak.
l/gh 1. azdırmak, azıtmak, azgınlaştırmak 2. azdırmak (azgın duruma getirmek) * kevir avête kûçikê har kir taş atarak köpeği azdırdı 3. azdırmak (şımartmak) * bi destê zarokan re çûne, ew hey car har kirine yüz verip çocukları azdırmışlar 4. azdırmak (kötü alışkanlık veya davranışlara sürüklemek, yoldan çıkarmak) * hevalên wî zarok har kirin arkadaşları çocuğu azdırdılar 5. azdırmak (taşmasına, kabarmasına neden olmak) 6. azdırmak, azgınlaştırmak (cinsel duyguları artırmak) 7. çıldırtmak 8. hırçınlaştırmak 9. kudurtmak


tarafindan 2015-01-02 17:44 tarihinde kurmanciden turkishye çevrildi.
Kelime hakkındaki yorumlar (0 adet)
Kelimeleri ve anlamlarını yorumla, örnek ver