feqîr kelimesinin anlamı

feqîr


rd/nd 1. fakir, yoksul 2. fakir (nesneler için; olması gerekenden az) * navmala wan feqîr bû evlerinin içi fakirdi 3. mec fakir (alçak gönüllülük için birinci kişi zamiri görevinde kullanılır) * ez feqîrê Xwedê do hatim mala we jî, min hûn nedîtin fakir dün evinize geldimsede bulamadım 4. mec uslu, uysal 5. mec zavallı, mazlum 6. Yezidilikte en alt kademedeki kimse 7. fakir (Hindistan’da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş) 6. fakir (yetersiz) zimanekî feqîr fakir bir dil

tarafindan 1970-01-01 02:00 tarihinde kurmanciden turkishye çevrildi.
Kelime hakkındaki yorumlar (0 adet)
Kelimeleri ve anlamlarını yorumla, örnek ver