çi qas kelimesinin anlamı

çi qas


rd/h 1. kaç, ne kadar 2.kadar, denli * hûn çi qas bilî bibin jî tewş e ne denli uğraşsanız boştur
1) ne kadar (nicelik anlamıyla soru bildirir) * tu dê çi qas bimînî? ne kadar kalacaksın? * ev cil çi qas e? bu elbise ne kadar? 2) ne kadar (çok, oldukça) * av çi qas germ e! su ne kadar sıcak! 3) ne kadar (ne ölçüde) * hûn çi qas bixebitin jî hûn nagihîjin wê ne kadar çalışsanız da ona yetişemezsiniz


tarafindan 1970-01-01 02:00 tarihinde kurmanciden turkishye çevrildi.
Kelime hakkındaki yorumlar (0 adet)
Kelimeleri ve anlamlarını yorumla, örnek ver