çarçove kelimesinin anlamı

çarçove


m 1. çerçeve (yazı, ayna, resim gibi şeyleri süslemek veya bir yere asabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık) 2. çerçeve (kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık) 3. mec çerçeve (bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan) * em di çarçoveya ramaneke teng de nemînin dar bir fikir çerçevesinde kalmayalım 4. daire (soyut kavramlar için; belli sınır, ölçü) * divê mirov di çarçoveya mantiqê de bihizire mantık dairesinde döşünmek lazım

tarafindan 1970-01-01 02:00 tarihinde kurmanciden turkishye çevrildi.
Kelime hakkındaki yorumlar (0 adet)
Kelimeleri ve anlamlarını yorumla, örnek ver