Encamên lêgerînê
zor dan (tiştekî) 1) (bir şeye) kuvvet vermek (bir konuya çok önem vermek) * zor da matematîkê, dersên xwe yên din negihandê matematiğe kuvvet verince diğer derslerini yetiştirmedi 2) ...-e kuvvetle (herhangi bir şeye ağırlık verildiğinde) * zor dan îlacan ilâça kuvvet