Encamên lêgerînê
zor 1. tengavî, tengî, tengayî, nerihetî *onun için hiç bir zorum, sıkıntım yok ji bo wê tu nerihetiya min nîn e m 2. zor, dijwar, çetîn, zehmet *zor bir çalışma xebateke zor e rd 3. divê, pêwist, hewce, mecbûr *oraya gitmek zorunda divê here wê derê, pêwist e here wê derê rd 4. zor, pest, pêkutî, kötek m 5. bi zorekê, bi zorê *halkı zor zapt ettik me gel bi zorekê zift kir h 6. zor *biraz zor yaparsın tu dê hinek zor karibî bikî
1. tengavî, tengî, tengayî, nerihetî * onun için hiç bir zorum, sıkıntım yok ji bo wê tu nerihetiya min nîn em 2. zor, dijwar, çetîn, zehmet * zor bir çalışma xebateke zor erd 3. divê, pêwist, hewce, mecbûr * oraya gitmek zorunda divê here wê derê, pêwist e here wê derêrd 4. zor, pest, pêkutî, kotekm 5. bi zorekê, bi zorê * halkı zor zapt ettik me gel bi zorekê zift kir h 6. zor * biraz zor yaparsın tu dê hinek zor karibî bikîb
zor alım 1. desteserî, müsadere 2. desteserî, müsadere (di dema Osmaniyan de -beriya tanzîmatê- li ser navê padişah desteserkirina malê yekî) m
1. desteserî, musadere 2. desteserî, musadere (di dema Osmaniyan de -beriya tanzîmatê- li ser navê padîşah desteserkirina malê yekî)m
zor alıma çarpmak desteser kirin, mûsadere kirin (bi riya qanûn destdanîna ser mal û milkê yekî)
desteser kirin, musadere kirin (bi riya qanûn destdanîna ser mal û milkê yekî)
zor belâ bi zor û bela, bi zorê, bi zorekê, bi zehmetî, firtê firtê h
zor gelmek jê re zor hatin *bu iş bana zor geldi ev kar ji min re zor hat
jê re zor hatin * bu iş bana zor geldi ev kar ji min re zor hat
zor kullanmak dest avêtin darê zorê
dest avêtin darê zorê
zor oyunu bozar zor gizêrê radike, zor fendê xera dike
zor gizêrê radike, zor fendê xera dike
zor zar bnr zar zor
zora binmek man li darê zorê
man li darê zorê
zora gelememek ji kar re tune bûn, ji zorê re tune bûn, kêmtirûş bûn
ji kar re tûne bûn, ji zorê re tune bûn, kêmtirûş bûn
zora koşmak lê dan ava stûr, berê (yekî) dan hevraz, qiyame dan ber (yekî), asteng derxistin, manî derxistin, zehmetî derxistin
lê dan ava stûr, berê (yekî) dan hevraz, qiyame dan ber (yekî), asteng derxistin, manî derxistin, zehmetî derxistin
zoraki bêmedî, bêyî dilê xwe, ne bidilê xwe *pek çok okuyucum bunu zoraki okumuştur gelek xwendevanên min bêyî dilê xwe ev xwendiye rd/h
bêmedî, bêyî dilê xwe, ne bidilê xwe * pek çok okuyucum bunu zoraki okumuştur gelek xwendevanên min bêyî dilê xwe ev xwendiye rd/h
zorba zordest, zorbaz, zorbaş, zorker, zordar, zorbe, çavsor rd
zordest, zorbaz, zorbaş, zorker, zordar, zorbe, çavsor rd
zorbaca zordestane, zorbaşane, zordarane, bi zordestî, bi zorbazî, zorekî rd/h
zordestane, zorbaşane, zordarane, bi zordestî, bi zorbazî, zorekî rd/h
zorbalık 1. zordestî, zorbazî, zorbaşî, zorkerî, zordarî, zorbetî, çavsorî m 2. bi zorbazî, bi zordestî h
1. zordestî, zorbazî, zorbaşî, zorkerî, zordarî, zorbetî, çavsorîm 2. bi zorbazî, bi zordestî h
zorbalık etmek 1) zorbazî kirin, zordestî kirin, zordarî kirin 2) hesin bi sarî kutandin
1) zorbazî kirin, zordestî kirin, zordarî kirin 2) hesin bi sarî kutandin
zorbelâ bi zor û bela, bi zorê, bi zorekê, bi zehmetî, firtê firtê h
bi zor û bela, bi zorê, bi zorekê, bi zehmetî, firtê firtê h
zorca 1. bi zorekê, pir zor rd 2. bi zor û zehmet h
1. bi zorekê, pir zor rd 2. bi zor û zehmet h
zorla 1. bi zorê, bi darê zorê, bi kötek, bi qewetî cebrî 2. bi serê poz, bêdilê xwe *onunla zorla konuşuyoruz ez pê re bêdilê xwe diaxivim, ez pê re bi serê poz dipeyivim h
1. bi zorê, bi darê zorê, bi kotek, bi qewetî cebrî 2. bi serê poz, bêdilê xwe * onunla zorla konuşuyoruz ez pê re bêdilê xwe diaxivim, ez pê re bi serê poz dipeyivim h
zorla sürmek bi zorê ji cih rakirin, cîhil kirin, bi zorê sirgûn kirin
zorlama 1. zorandin, zorlêkirin 2. mecbûrî m
1. zorandin, zorlêkirin 2. mecbûrî m
zorlamak 1. bi zorê pê kirin l/bw, zor dan ser (yekî) l/bw, zorandin l/gh, zor dan (yekî) l/bw 2. zora xwe dan (tiştekî) *geceleyin kapıyı zorlamışlar bi şev zora xwe dane derî l/bw 3. qûş lê qetandin l/bw, tengav kirinl/gh, tehde lê kirin l/bw 4. zor lê kirin, di ber (yekî) dan
1. bi zorê pê kirin l/bw, zor dan ser (yekî) l/bw, zorandin l/gh, zor dan (yekî) l/bw 2. zora xwe dan (tiştekî) * geceleyin kapıyı zorlamışlar bi şev zora xwe dane derî l/bw 3. qûş lê qetandin l/bw, tengav kirinl/gh, tehde lê kirin l/bw 4. zor lê kirin, di ber (yekî) dan l/bw
zorlanmak 1. zor lê hatin kirin, hatin zorandin l/tb 2. lê zor hatin, tehde lê hatin, zor gihîştin (yekî) l/bw 3. destava (yekî) teng bûn, destav lê teng bûn, qûn lê teng bûn (di wateya tengavbûnê de) (argo) l/bw
1. zor lê hatin kirin, hatin zorandin l/tb 2. lê zor hatin, tehde lê hatin, zor gihîştin (yekî) l/bw 3. destava (yekî) teng bûn, destav lê teng bûn, qûn lê teng bûn (di wateya tengavbûnê de) (argo) l/bw
zorlaşma zorbûn, dijwarbûn, zehmetbûn, çetînbûn m
zorbûn, dijwarbûn, zehmetbûn, çetînbûn m
zorlaşmak zor bûn, dijwar bûn, zehmet bûn, çetîn bûn l/ngh
zor bûn, dijwar bûn, zehmet bûn, çetîn bûn l/ngh
zorlaştırma dijwarkirin, zorkirin, çetînkirin, zehmetkirin m
dijwarkirin, zorkirin, çetînkirin, zehmetkirin m
zorlaştırmak dijwar kirin, zor kirin, çetîn kirin, zehmet kirin l/gh
dijwar kirin, zor kirin, çetîn kirin, zehmet kirin l/gh
zorlayıc zorlêker, mucbîr rd
zorlayıcı zorlêker, mucbîr rd
zorlla sürmek bi zorê ji cih rakirin, cîhil kirin, bi zorê sirgûn kirin
zorlu 1. zordar, çetîn, dijwar, bizor, bişid, hêzdar * zorlu bir yağmur baraneke bişid 2. hêzdar, biqewet, zorbaz, qewî 3. zor, dijwar, çetîn * çok zorlu safhalardan geçtik em di qonaxên gelek dijwar re bihurîn 4. zordest, zorbaz, zorbaş * zorlunun hakkından Allah gelir Xwedê ji heqê zordestan dertê rd
zorluk 1. zorayî, dijwarî, çetînayî, zorî, zehmetî 2. tengasî, tengî, tengayî *bu işin zorluğu yok dijwariya vî karî nîn e m
1. zorayî, dijwarî, çetînayî, zorî, zehmetî 2. tengasî, tengî, tengayî * bu işin zorluğu yok dijwariya vî karî nîn em
zorluk çekmek zehmetî kişandin
zehmetî kişandin
zorluk çıkarmak manî derxistin, astengî derxistin, dijwarî derxistin
manî derxistin, astengî derxistin, dijwarî derxistin
zorlukla bi zorê, bi zorekê, bi zehmetî, bi dijwarî h
bi zorê, bi zorekê, bi zehmetî, bi dijwarî h
zoru olmak tengahiya (yekî) hebûn
tengahiya (yekî) hebûn
zoru seçmek riya giran dan ber xwe
riya giran dan ber xwe
zoru zoruna bi zorekê h
bi zorekê, firtê firtê
bi zorekê h
bi zorekê, firtê firtê
zorun ne? derdê te çi ye, mexseda te çi ye?
derdê te çi ye, mexseda te çi ye?
zoruna gitmek li zorê çûn, li zora (yekî) çûn, li qara (yaekî) hatin, lê qar hatin
li zorê çûn, li zora (yekî) çûn, li qara (yaekî) hatin, lê qar hatin
zorunda olmak mecbûr bûn, bêgav bûn
mecbûr bûn, bêgav bûn
zorunlu 1. pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî *oksijen hayat için zorunludur oksijen ji bo jînê pêdivî ye 2. bêgavî, mecburî (tiştê ku siruştî ye û mirov jê nikare bireve) rd
1. pêdivî, pêwistî, bêgavî, mecbûrî * oksijen hayat için zorunludur oksîjen ji bo jînê pêdivî ye 2. bêgavî, mecbûrî (tiştê ku siruştî ye û mirov jê nikare bireve)rd
zorunlu kalmak bêgav man, mecbur man
bêgav man, mecbûr man
zorunlu kılmak mecbûrî kirin
zorunlu olarak bi mecbûrî
bi mecbûrî
zorunluk , zorunluluk 1. diviyatî, mecbûrîtî, mecbûriyet, zarûret 2. diviyatî sos/m
zorunluk kılmak mecburî kirin
zorunluluk 1. diviyatî, mecbûrîtî, mecbûriyet, zarûret 2. diviyatî sos/m
zor rd 1. çok (az karşıtı) * zor spas çok teşekkürler 2. mükemmel, tam * ew sazbendekî zor e o mükemmel bir sazcı 3. kızıl (aşırı derecede olan)
m 1. zor, güç (cebir) 2. zor, baskı (hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu) * zoreke pir mezin li ser me heye üzerimizde büyük bir zor ve baskı var 3. kuvvet (dayanıklı olma durumu) 4. sıkıntı, meşakkat 5.rd güç, müşkül (ağır ve yorucu emekle yapılan) * hînbûna nivîsa kevn karekî zor e eski yazıyı öğrenmek güç bir iş 6.rd güç, çetin (yapılması zor olan) 7.rd zor (sıkıntı veya güçlülükle yapılan) * xebateke zor zor bir çalışma 8.rd müthiş, dayanılmaz * sancoyeke zor müthiş bir sancı 9. zahmetli * karê zor zahkmetli iş 10.rd zahmetli (sıkıntı veren) 11.rd amansız, çekişmeli * maçeke zor çekişmeli bir maç 12.rd korkunç (güçlü, şiddetli) * êşeke zor korkunç bir ağrı 13.rd koyu (derin, hararetli) * di nav van de gengeşiyeke zor derket aralarında koyu bir tartışma çıktı 14.rd kuvvetli, (inandırıc, çok etkileyici) * intên zor kuvvetli inatlar 15.rd zor, güç, yaş * îşê me zor e işimiz yaş 16. zorlu, zor, yeğin (güç yapılan) * em di qonaxên gelek zor de derbas bûn çok zorlu safhalardan geçtik 17. sıkı (zorlayıcı durum) * dît ku zor e reviya sıkıyı görünce kaçtı 18.rd demir leblebi (başarılması güç iş) 19.rd yaman, demir leblebi (başa çıkılması güç kimse) 20.b müthiş (şaşılacak şey) * hêzeke zor müthiş bir kuvvet 21.b zor (zor yaparsın) * tu dê hinek zor karibî bikî biraz zor yaparsın
zor (ii) zo/nd zehirli ve sürüngen bir hayvan
zor bela zar zor
zor birin l/gh yenmek
zor bûn l/ngh 1. zorlaşmak, güçleşmek (ağırlaşmak) * mercên jiyanê her diçe zor dibin yaşam şartları gittikçe ağırlaşıyor * xwe debarkirin her diçe zor dibe geçinmek gittikçe zorlaşıyor 2. zorlaşmak, yeğinleşmek 3. kızışmak (zorlu, sert ve kızışık bir durum almak, şidetlenmek) 4. fenalaşmak * karên me zor bûn işlerimiz fenalaştı 5. koyulaşmak (hararetli hale gelmek)
zor ciwan 1) çok güzel 2) nefis
zor çûn ser (yekî) baskıya maruz kalmak
zor dan l/gh 1. zorlamak 2. sıkıştırmak (zorlama, köşeye sıkıştırmak)
zor dan (tiştekî) 1) (bir şeye) kuvvet vermek (bir konuya çok önem vermek) * zor da matematîkê, dersên xwe yên din negihandê matematiğe kuvvet verince diğer derslerini yetiştirmedi 2) ...-e kuvvetle (herhangi bir şeye ağırlık verildiğinde) * zor dan îlacan ilâça kuvvet
zor dan (yekî) 1) cebretmek * bi înadeke welê dibêje ku zorê dide we da ku hûn jî pê bawer bikin sizi de inanmaya cebremek isteyen bir inatla söylüyor 2) baskı uygulamak, zorlamak, üstüne düşmek, yüklenmek, tazyik etmek 3) (bir kimseyi) ağır basmak 4) sıkıştırmak, zorlamak (köşeye sıkıştırmak) * gava me zor dayê hemû tişt gotin sıkıştırınca hepsini söyledi
zor dan ser (...) baskı uygulamak
zor dan ser (yekî) (birinin) gırtlağına basmak
zor dan serê 1) zorlamak, baskı uygulamak 2) sıkıştırmak
zor dan xwe l/bw sıkınmak
kendini sıkmak (kendini zorlamak) * ji rika wan re min zor dida xwe û xwe dilşad dida nîşandan onlara inat, kendimi sıkıyor, neşeli görünmeye çalışıyordum
zor dîtin l/gh güçsünmek
zor fendê xera dike zor oyunu bozar
zor gihandin (...) 1) zorlamak 2) incitmek 3) ezmek * bar zor gihande heywan yük hayvanı ezdi
zor gihîştin (yekî) 1) zorlanmak 2) darda kalmak (zor duruma düşmek)
zor gizêrê radike 1) çivi çiviyi söker 2) zor oyunu bozar
zor kirin l/gh 1. zorlaştırmak, güçleştirmek 2. koyulaştırmak (hararetli hale getirmek)
zor lê bûn l/bw 1. zorlanmak 2. baskı görmek, baskıya maruz kalmak
zor lê hatin l/bw zorlanmak
zor lê kirin l/bw 1. zorlamak 2. baskı yapmak 3. ezmek * bar zor li heywan kir yük hayvanı ezdi
zor û tehb dîtin güçlük çekmek
zor û zehmetî çêkirin marazlık etmek
zor û zerp kaba kuvvet, baskı, zülüm
zor zor h zar zor
zor zorê dikişîne çivi çiviyi söker
zora (karekî) birin kök sökmek
zora (yekî) birin 1) yenmek, mağlûp etmek, üstün çıkmak (veya gelmek) 2) bastırmak (üstünlüğünü göstermek) * di xasûkiyê de zora hevalê xwe bir kurnazlıktan arkadaşını bastırdı
zora (yekî) çûn ağrına gitmek, ağır gelmek, gücüne gitmek * ev gotin pir li zora min çûn bu sözler bana çok ağır geldi
yenilmek (güçsüz, çaresiz kalmak) (li) (li)
zora (yekî) lê bûn (birine) zoru (veya baskısı) olmak
zora hev birin l/bw (birbirini) yenmek, yenişmek
zora hev nebirin l/bw yenişememek
zora xwe dan (tiştekî) zorlamak, baskı uygulamak * bi şev zora xwe dane derî geceleyin kapıyı zorlamışlar
zora xwe dan ser (yekî) baskı uygulamak (li)
zorahevbirin m (birbirini) yenme, yenişme
zorahevnebirin m yenişememe
zorahî bnr zorayî
zoran (i) rd hükümran, egemen (sözünü geçiren, üstünlük kazanan)
zoran (ii) m güreş
zoranbarî m güreş türküsü
zoranbaz nd/n güreşçi
zoranbazî m güreşçilik
zoranbazî kirin l/gh güreşmek
zoranbazkirin m güreşme
zorandin m zorlama
l/gh zorlamak
zorane h 1. zorluca 2. amansızca
zoranî sp/m güreş
zoranî (i) m hükümranlık, egemenlik
zoranî hatin girtin l/tb güreşilmek
zoranî kirin güreş tutmak
zorayî m 1. zorluk * zorayiya vî karî nîn e bu işin zorluğu yok 2. güçlük, çetinlik, sıkıntı, meşakkat * me bi rê de gelek zorayî kişand yolda çok sıkıntı çektik 3. sıkı (zorlayıcı durum) * zorayî dît reviya sıkıyı görünce kaçtı
zorayî dîtin 1) zorluk çekmek 2) güçlük çekmek, sıkıntı çekmek
zorayî kişandin zorluk çekmek, meşakkat çekmek
zorbaş nd/nt 1. zorba, zorlu, despot * Xwedê ji heqê zorbaşan dertê zorlunun hakkından Allah gelir 2. n belâlı (yolsuz kadınların zorba dostu) 3. eli sopalı
zorbaşane h zorbaca
zorbaşî m zorbalık
zorbaz nd/nt 1. zorba, zorlu, zorbalık yapan 2. terorist, tedhişçi 3. güçlü, tuttuğunu koparan
zorbazane h zorbaca
zorbazî m 1. zorbalık 2. tedhişçilik 3. tedhiş
zorbazîtî m terorizm, tedhişçilik
zorbazû rd güçlü pazulu
zorbe m çoğunluk
zorbêj rd/nt boşboğaz, geveze (sır saklamayan, çenesi düşük)
zorbêjî m boşboğazlık, gevezelik
zorbir rd galip, yenen
zorbirî m 1. yengi, galibiyet 2.rd yenik, mağlûp
zorbirî hesibandin yenik saymak
zorbirî kirin l/gh yenmek
zorbirîkirin m yenme
zorbirin m yenme
zorbûn m 1. zorlaşma, güçleşme (ağırlaşma) 2. zorlaşma, yeğinleşme 3. kızışma (zorlu, sert ve kızışık bir durum alma, şidetlenme) 4. fenalaşma 5. koyulaşma (hararetli hale gelme)
zorbûna debarê geçim sıkıntısı (veya geçim zorluğu)
zorbûyîn m 1. zorlaşış, güçleşiş (ağırlaşma) 2. zorlaşış, yeğinleşme 3. kızışma (zorlu, sert ve kızışık bir durum alma, şidetlenme) 4. fenalaşma 5. koyulaşma (hararetli hale gelme)
zorciwan rd harikulade, çok güzel
zordan m 1. zorlama 2. sıkıştırma (zorlama, köşeye sıkıştırma)
zordaner rd zorlayıcı
zordanî m 1. zorlama 2. baskı
zordar nd/nt 1. zorba, zorlu 2. zalim, baskıcı 3. güçlü, kuvvetli 4. güçlü (şiddeti çok olan) 5. n belâlı (yolsuz kadınların zorba dostu) 6. bütüncül, totaliter
zordarane h zorbaca
zordarî m 1. zorbalık, tahakküm 2. baskı, zülum
zordarî kirin zorbalık yapmak
zordarîtî m bütüncüllük, totaliterlik
zordayî rd 1. zorlanmış 2. sıkıştırılmış (zorlanmış, köşeye sıkıştırılmış)
zordayîn m 1. zorlama 2. sıkıştırma (zorlama, köşeye sıkıştırma)
zordest nd/nt 1. zorba, zorlu, zorbalık yapan, tahakküm eden * Xwedê ji heqê zordestan dertê zorlunun hakkından Allah 2. baskıcı
zordestane h zorbaca
zordestî m 1. zorbalık, tahakküm 2. baskıcılık 3. baskı
zordestî kirin 1) zorbalık yapmak 2) baskı yapmak
zordîtin m güçsünme
zorê qirase kirin zora koşmak (zorluk, güçlük çıkartmak)
zoreg m güreş
zoregvan n güreşçi
zoregvanî m güreşçilik
zorekî rd/h zorbaca
zorewar rd zorlu, güçlü (şiddeti çok olan)
zorewarî m zorluluk, güçlülük
zorewer rd zorlu, güçlü (şiddeti çok olan)
zorewerî m zorluluk, güçlülük
zorga m düveyi zorla çiftleştirme
zorgihandî rd 1. zorlanmış 2. incinmiş olan
zorgihîştî rd 1. zorlanmış 2. incinmiş olan
zorgirî m müzayede
zorî m zorluk, güçlük, meşakat
zorkar nd/nt zorba
zorkarî m zorbalık
zorker nd/nt 1. zorba, zalim 2. baskıcı 3. rd zorlayıcı, zorlayan
zorkerane h zorbaca, zalimane, zalimce
zorkerî m 1. zorbalık, zalimlik 2. baskıcılık
zorkêş rd ezilen, zahmet çeken, zahmetkeş
zorkêşî m ezilme, zahmet çekme
zorkirî rd zorlaştırılmış, güçleştirilmiş olan
zorkirin m 1. zorlaştırma, güçleştirme 2. koyulaştırma (hararetli hale getirme)
zorlêbûn m 1. zorlanma 2. baskı görme, baskıya maruz kalma
zorlêbûyî rd mazlum, baskıya maruz kalmış olan
zorlêhatî rd zorlanmış olan
zorlêhatin m zorlanma
zorlêker rd zorlayıcı, zorlayan
zorlêkirî rd baskı görmüş olan, ezilen
zorlêkirin m 1. zorlama 2. baskı yapma 3. ezme
zornax m 1. sürgü (kapı sürgüsü) 2. sürme
zornax kirin l/gh 1. sürgülemek 2. sürmelemek
zornaxkirî rd sürgülü
zornaxkirin m 1. sürgüleme 2. sürmeleme
zornebirî rd yenilmez
zornebirîtî m yenilmezlik
zornex m geçirme
zorperest rd zor kullanmayı seven
zorpes m baskı, zülum
zortir kirin l/gh fenalaştırmak, ket vurmak
zortirkirin m fenalaştırma, ket vurma
zorzan nd/nt bilge, filosof
zorzane rd/nd bilgin
zorzanî m düşünbilim
zor [I] 1. pir, zêde 2. xelî 3. lap
[II] 1. hêz 2. neheqî *“zor, fendan betal dike”
(rengdêr) 1- dijwar, zehmet, asê (
Dijwate: asan, sanahî, hêsan) 2- pirr, gelek, zêde, zehf, mişe (
Dijwate: kêm, hindik, piçek) (navdêr, mê) sûrî, zilm, stem, neheqî, zulm, kotek.
Bikaranîn: Zor di eslê xwe de maneya kotekî, hêz, xurtî dide. Ji wê di soranî de jî maneya pirr, gelek, zehf girtiye. Hin kurmancan jî ew wisa deyn kiriye û dibêjin zor spas. Lê ji ber ku di kurmancî de zor bi maneya zehmet, dijwar tê fehmkirin, zor spas neyê bikaranîn û gelek spas yan pirr spas were gotin çêtir e.Lê di eslê xwe de pirr jî ne bi maneya gelek lê bi wateya tijî bû û niha jî di soranî û zazakî de bi wê maneyê ye lê di kurmancî de maneya wê guheriye.``li yekî sûrî kirin`` tê maneya li yekî zorbazî kirin..
ji: Wateya resen hêz/qewet/xurtî bû, hevreha zever ya kurdî, zaveri ya (hêz, qudret) ya avestayî, zor (hêz, qudret) ya pehlewî û زور (zor) ya farisî û शूर (sûra: xurt, bihêz, qehreman) ya sanskrîtî ye û ji Proto-aryayî ye. Zor ya tirkî, զօր (zōr) ya ermeniya kevn û զոռ (zoṙ) ya ermeniya devokî ji zimanên îranî hatine deynkirin..
: zorbaz zorbazî zordest zordestî zorî zorzan zorzanî
zor birin (lêker)(Binihêre:) zor
zor bûn (lêker)(Binihêre:) zor
zor dan (lêker)(Binihêre:) zor
zor dan ser (biwêj) ji bo pêkanîna karekî yek asteng kirm. ling kutan ser. heke me wisa zor neda ser, bawer nakim ku wî ew siwax xelas bikira.
zor dan xwe (biwêj) ji bo tiştekî ketin nav hewldanên dijwar. ji rika wan re min zor dida xwe û xwe dilşad dida nîşandan. zana farqînî
zor dîtin (lêker)dijwar dîtin.
ji: zor + dîtin
zor gihîştin (yekî) (biwêj) bi hêz û zerengiya xwe ji yekî xurttir bûn. ew jî baş dizane bê zor digihîje kê, bi ser wê de diçe.
zor hatin (lêker)(Binihêre:) zor
zor kirin (lêker)(Binihêre:) zor
zor pê xistin (biwêj) yek xistin rewşeke zor. ew du kes bûn, lê resûl zor bi wan xist
zor û zerp pê ketin (biwêj) di nav rewşeke pir dijwar de bûn. min bi çavên xwe dît bê zor û zerpeke çawa bi reşo ketibû.
zor zane, zêr zane, devê tifinga mor zane Gotina Pêşiya, Kesên xwedî hêz û xwediyê ekonomîyek xwurtin desthilatdarin û peyva wan derbasdare.
ji wêjeyê: Metelokek heye dibêjin: Zor zane, zêr zane, devê tifinga mor zane. Ango;Zora kê hebe, zêrên kê hebin, parên kê hebin, ê xwedî gotin û desthilatdar ew in.(Lotikxane.com, 06/2008)
zora (yekî) birin (biwêj) yek têk birin. me jî wer hêvî nedikir, lê reso zora tahar bir.
zora hev nebirin (biwêj) hêza herduyan jî di heman radeyê de bûn. wan herduyan du şev û du rojan li ber hev dan, lê zora hev û din nebirin.
zora kê gihîşte kê (biwêj) kê zor li kê kir. kê ji kê bir. madem wisa ye hema zora kê gihîşte kê.
zora xwe dayîn ser (biwêj) girîng girtin. giraniya xwe dayîn ser tiştekî. ji niha de ji te re dibêjim, heke tu zora xwe nedî ser wî karî ew firsend wê ji dest te derkeve.
zorahî (navdêr, mê) dijwarî, çetînayî, muşkulat, çetînî, zorî, zorayî, zehmetî, kêferat, astem, zehmet, zorkêşî.
ji: zor +-ahî
zorahî dîtin (lêker)tengasî kişandin, tengayî dîtin.
ji: zorahî + dîtin
zoran 1. desthilat 2. qeb, gulaş
(rengdêr) serwer, serdest, serdar, deshilatdar, hukimran, zal, hakim, xweser, fermanrewa, serbest, azad, rizgar.
ji: zor + -an.
: zoranî, zoranîtî, zorantî
zoran girtin gulaş girtin
(lêker) gemş, kap avêtin.
ji: zoran + girtin
zoranbaz mirovê rahatî jibo xwelêkdanê, lîstikvanê xwelêkdanê
zoranbazî (rengdêr) xwe lêk dan.
Bikaranîn: Lêker: zoranbazî kirin. Navdêr: zoranbazîkirin Rengdêr: zoranbazîkirî
zoranbazî kirin (lêker)(Binihêre:) zoranbazî
zoranbazîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zoranbazî kirin
zoranbazîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zoranbazî
zorandî (rengdêr) givaştî, dewsandî, piçandî.
ji: zorand + -î
zorandin (navdêr, mê) yarîya zoranê kirin, xwelêkdan, bdn, :ez di zorînim em di zorînîn tu di zorînî hûn di zorînin ew dizorîne …it ewan dizorînin, pr, :dêbi+bdn bdb , :dizorand dizorandin db dûr, :zorandibû zorandibûn (f), :bizorîne bizorînin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: زۆراندن
zoranî 1. desthilatî 2. gulaş
(navdêr, mê) serwerî, serdestî, serdarî, deshilatdarî, hukimranî, zalî, hakimî, zordarî, zordestî, zilm, stem, zalimî.
Herwiha: zoranîtî, zorantî.
ji: zoran + -î
zorayî (navdêr, mê) dijwarî, çetînayî, rene, zehmetî, meşaqet, zorî, çetînî, zorahî, kêferat, astem, zehmet, zorkêşî.
ji: zor +-ayî
zorba (rengdêr) (navdêr) zordar, zordest, zirrezop, zalim, zorkar, stemkar, bêrehm, dilkevir, dilreq, mistebit, zorbaş, mistexalib, zorbaz, diktator, tîran, despot.
ji: Ji zor.
: zorbahî, zorbatî, zorbayane, zorbayî
zorbaş (rengdêr) (navdêr) bêrehm, bêmerhemet, dilkevir, zordar, zordest, zirrezop, zalim, zorkar, stemkar, bêrehm, mistebit, dilreq, mistexalib, zorbaz, diktator, tîran, despot, zorba.
ji: zor.
: zorbaşî, zorbaşîtî, zorbaştî
zorbaşane (rengdêr) zordestane, zordarane, bi zordestî, bi zorbazî, zorekî.
ji: zorbaş +-ane
zorbaşî (navdêr, mê) rewşa zorbaşbûnê, zorbazî, zordestî, zorkerî, zordarî, zorbetî, çavsorî.
ji: zorbaş + -î
zorbatî (navdêr, mê) rewşa zorbabûnê.
ji: zorba + -tî
zorbayane (rengdêr) bi awayekî zorba.
ji: zorba + -ane
zorbaz (rengdêr) (navdêr) bêrehm, bêmerhemet, dilkevir, zordar, zordest, zirrezop, zalim, zorkar, stemkar, bêrehm, dilreq, zorbaş, mistebit, mistexalib, diktator, tîran, despot, zorba.
ji: zor + -baz.
: zorbazane, zorbazî, zorbazîtî, zorbaztî
zorbazane (rengdêr) bi awayekî zorbaz, tîranîk, zordestane, stemkarane, totalîter, diktatoriyel, despotîk.
ji: zorbaz + -ane
zorbazî (navdêr, mê) diktatorî, zoranî, totalîterî, rewşa zorbazbûnê.
ji: zorbaz + -î.
Bikaranîn: Lêker: zorbazî kirin. Navdêr: zorbazîkirin
zorbazî kirin (lêker)(Binihêre:) zorbazî
zorbazîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zorbazî
zorbe zordar
(navdêr, mê) pirranî, para pirrtir, majorîte, ekseriyet, zêdetir ji nîvê.
ji wêjeyê: Béguman dê hêz, moral û baweriya gelê Kurd berztir û zêdetir ba ger ku zorbey namzet û nûnerên gel li ser navê KADEP û HAK-PAR, grûba xebatê têkevin hilbijarinan.(Netkurd.com, 5/2007).
ji: zor + -be.
: zorbeyane, zorbetî, zorbeyî
zorber (rengdêr) (navdêr, mê) biserkeftî, mizafer, serfiraz, têkber, serketî
zorbetî zordarî *“bi darê zorbetiyê muhbet nabe û darê zorbetiyê zû dişkê”
(navdêr, mê) rewşa zorbebûnê, zordestî, zorbazî, zorbaşî, zorkerî, zordarî, çavsorî.
ji: zorbe + -tî
zorbeyane (rengdêr) bi awayekî zorbe.
ji: zorbe + -ane
zorbirî (rengdêr) mexlûb, sexer, têkçûyî, binketî, xusirî, xusaretbûyî
zorbirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zor
zorbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) zor
zorbûnî (navdêr, mê) zehfdar.
ji: zor +-bûnî
zorbûyî (rengdêr) (Binihêre:) zor
zordan (navdêr, mê) (Binihêre:) zor
zordar sitembar, zalim
(rengdêr) zalim, zordest, stemkar, zilmkar, bêrehm, ne dilovan, ne birehm, kesa/ê ku ji neheqî zorê li xelkê dike, diktator, tîran, zilimker, bêwijdan, bêbext.
ji: zor + -dar.
: zordarane, zordarî, zordarîtî, zordartî
zordarane (rengdêr) bi awayekî zordar, zordestane, zorbaşane.
ji: zordar + -ane
zordarî sitembarî, zilm
(navdêr, mê) zilm, zor, darê zorê, stem, zordestî, kotekî, zalimtî, neheqî, tade, kotek, xedre, zorî.
Bikaranîn: Lêker: zordarî kirin. Navdêr: zordarîkirin Rengdêr: zordarîkirî.
Herwiha: zordarîtî, zordartî.
ji: zor + -darî yan zordar + -î
zordarî kirin (lêker)(Binihêre:) zordarî
zordarîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zordarî kirin
zordarîkirin (navdêr) xurtî li xelik kirin, kûtekîkirin
zordarkî (navdêr, mê) çewtkî, bi çewtî, bi nehêjayî.
ji: zordar +-kî
zordest zordar
(rengdêr) zalim, zordar, stemkar, zilmkar, bêrehm, ne dilovan, ne birehm, kesa/ê ku ji neheqî zorê li xelkê dike, diktator, tîran, zilimker, bêwijdan, bêbext.
ji: zor + -dest.
: zordestane, zordestî
zordestane (rengdêr) bi awayekî zordest, tîranîk, zorbazane, stemkarane, totalîter, diktatoriyel, despotîk, otorîterane, zorbaşane, zordarane.
ji: zordest + -ane
zordestî zordarî
(navdêr, mê) zordarî, zilm, zor, darê zorê, stem, kotekî, zalimtî, mecbûrî, neheqî, zorî.
Bikaranîn: Lêker: zordestî kirin. Navdêr: zordestîkirin Rengdêr: zordestîkirî.
ji: zordest + -î yan zor + dest + -î
zordestî kirin (lêker)(Binihêre:) zordestî
zordestîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zordestî kirin
zordestîkirin (navdêr) zordarîkirin, xurtîkirin
zordestkî (navdêr, mê) bi zordestî.
ji: zordest +-kî
zorekî bi darê zorê
zorgirî (navdêr, mê) herac, muzayede.
ji: zor +-girî
zorhatî (rengdêr) (Binihêre:) zor
zorhatin (navdêr, mê) (Binihêre:) zor
zorî (navdêr, mê) zehmetî, dijwarî, astengî, asêtî, ne asanî, ne hêsanî, ne sanahîtî, tundî, stem, zilm, kotekî, tade, tundî, tundûtûjî, şidet, zalimî, mecbûrî, bêdilî, teda, tehde, tede, tede, teda, bêyî dilxwazî, bêyî rizamendî, darê zorê, gelekî, pirrîtî, mişetî, zafî, zehfî, bereket, zêdehî.
Bikaranîn: Lêker: zorî kirin. Navdêr: zorîkirin Rengdêr: zorîkirîHerwiha ;, zorînî, zorîtî.
Bide ber: zorîne.
ji: zor + -î
zorî kirin (lêker)(Binihêre:) zorî
zorîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zorî kirin
zorîkirin (navdêr) zordarîkirin
zorîne (Soranî) . Bi kurmancî: pirranî
zorkar (rengdêr) (navdêr) zordar, zordest, zirrezop, zalim, zorba, stemkar, bêrehm, dilkevir, dilreq, mistebit, zorbaş, mistexalib, zorbaz, diktator, tîran, despot.
ji: zor + -kar.
: zorkarî, zorkarîtî, zorkarane, zorkartî
zorkarane (rengdêr) bi awayekî zorkar.
ji: zorkar + -ane
zorkarî (navdêr, mê) rewşa zorkarbûnê, zordarî, pest.
ji: zorkar + -î
zorker (rengdêr) zordar, stemkar, zordest, zilmkar, zalim
zorkerî (rengdêr) zordarî, zordestî, stem, zalimtî
zorkerîkirin (navdêr) zordarîkirin
zorkêş (navdêr, mê) milpan, peşedirêj, rakêşan, herasan.
ji: zor +-kêş
zorkêşî (navdêr, mê) rene, tehb, mişûr, dijwarî, kêferat, çetînayî, astem, zehmet, çetînî, zorî, zorayî, zehmetî, zorahî.
ji: zor +-kêşî
zorkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zor kirin
zorkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zor
zorlêkirî (rengdêr) zorlêdayî, bizorê, nebidil
zorlêkirin (navdêr, mê) zordan, zorandin.
ji: zor +lêkirin
zornebirî (rengdêr) têkneçûyî.
ji: zor +nebirî
zorxwaz (navdêr, mê) zordest.
ji: zor +-xwaz
zorxwerî (navdêr, mê) bêqamî.
ji: zor +-xwerî
zorzan (rengdêr) mirovê pir zana, mirovê gelek di zanit
zoril Zorillaya bixêzik. (zool.)Ictotonynx capensis.
zoroastrian Zerdûştî, kesê zerdûşt.
zorosastrianism Zerdûştî
zor Binêre: kotekî
hard, difficult
(adv.) much, too much, very much
f. force.
zor dan to force, to compel
v.t. to force, compel.
v.t. to force, compel.
zor dan xwe to try hard to
zor kirin v.t. to use force
v.t. to use force
zora ... birin to vanquish
zora xwe dan yekî to force b.o.
zordar (adj.) violent
forceful, oppressive.
zordar, zordest tyrant
zordarane, zordestane tyrannical, tyrannous
zordarî (f.) atrocity, violence
f. oppression.
zordarî kirin to tyrannize (over)
zordarî, zordestî tyranny; oppression
zordarkuj, zordestkuj tyrannicide (the person)
zordarkujî, zordarkujî tyrannicide (the act)
zordestî f. force, pressure.
zorker (adj.) violent, eoercitive
(n.) tyrant, despot
zorkerî (f.) terror, violence
zorkerî kirin to tyrannize
zorkirin f. violence
zorn hêrs
hîddet
kerb
qehir
qehr
xezeb
zorn und grollen qehr û girr
zornig werden helatin
hilatin
hilhatin
zor Gewalt
Kraft
schwierig
Sehr
Unterdrückung
zor birin besiegen
bezwingen
überwältigen
überwinden
zor dan Kraft aufwenden
verpflichten
zordar Diktator
Gewaltherrscher
grausam
Tyrann
Unterdrücker
zordarî Abscheulichkeit
Druck
Gewalt
Grausamkeit
Repression
Tyrannei
zordest grausam
Unterdrücker
zordesti Unterdrückung
zor rd. çetin, zor, zahmetin, ezîyetin, cefayin, zarzunin
zor birin lg. . zor re riberdene, zor re rikerdene
zor dan lg. . zor dayene
zor dîtin lg. . zor vînitene
zor kirin lg. . çetin kerdene, zor kerdene, zahmet kerdene, miskul kerdene
zor û zerp n. darê zorî, zoreçu, hêza tate n. *bi zor û bela rd. bi çetinîye, bi zor, bi zor û bela *jê re zorhatin lng. cirê çetin ameyene, cirê zor ameyene *lê zorhatin lng. cirê zor ameyene, cirê çetin ameyene *zor gîzêrê radike zor fendî keno kor, zor gizêre vazneno ra *zor lê hatinkirin zor re ci kerîyene, zor re ci ameyenekerdene *zor lêkirin zor re cikerdene, zor re dberdene
zora hev birin lg. . yewbînî binkerdene, bi yewbînî sîkîyene, yewbînî tede berdene, yewbînî binfîstene, zor re yewbînî berdene
zorahevbirin m. yewbînîbinkerdis, biyewbînîsîkîyayis, yewbînîtedeberdis, yewbînîbinfîstis, zorreyewbînîberdis n.
zoran m. sp. gulase m.
zoran girtin lg. . gulase girewtene
zorandin lg. . zor cidayene, zornayene
zorayî m. çetinîye, zorîye, zahmetîye, çetinênî, zorênî n.
zorbaz rd. zorbaz, zordest, zorbe
zorbazane rd. zorbazane, zordestane, zorbeyane, zorbazkî, zorekî, zordestkî, zorbekî, bi zorbazîye, bi zordestîye, zorkî
zorbazî m. zorbazîye, zordestîye, zorbeyîye, zordestênî, zorbazênî m.
zorbazî kirin lg. . zorbazîye kerdene, zordestîye kerdene, zorbeyênî kerdene, zorbazênî kerdene, zordestênî kerdene
zorbe rd. zorbaz, zordest, zorbe
zorbetî m. zorbazîye, zordestîye, zorbeyîye, zordestênî, zorbazênî m.
zorbûn m. çetinbîyayis, zorbîyayis, zahmetbîyayis, miskulbîyayis n.
zordar rd. zordar, xedar, zalim, zulmkar, zorkar
zordarane rd. zorbazane, zordestane, zorbeyane, zorbazkî, zorekî, zordestkî, zorbekî, bi zorbazîye, bi zordestîye, zorkî
zordarî m. zordarîye, zalimîye, xedarîye, zulmkarîye, zordestîye, zordarênî, zalimênî, xedarênî, zulmkarênî, zordestênî m.
zordarî kirin lg. . zorbazîye kerdene, zordestîye kerdene, zorbeyênî kerdene, zorbazênî kerdene, zordestênî kerdene
zordest rd. zorbaz, zordest, zorbe
zordestane rd. zorbazane, zordestane, zorbeyane, zorbazkî, zorekî, zordestkî, zorbekî, bi zorbazîye, bi zordestîye, zorkî
zordestî m. zorbazîye, zordestîye, zorbeyîye, zordestênî, zorbazênî m.
zordestî kirin lg. . zorbazîye kerdene, zordestîye kerdene, zorbeyênî kerdene, zorbazênî kerdene, zordestênî kerdene
zorekî rd. zorbazane, zordestane, zorbeyane, zorbazkî, zorekî, zordestkî, zorbekî, bi zorbazîye, bi zordestîye, zorkî *bi zorê rd. bi çetinîye, bi zahmetîye, bi zor *bi zorê pê kirin bi= lg. bi zor pêkerdene
zorî m. çetinîye, zorîye, zahmetîye, çetinênî, zorênî m.
zorker rd. zordar, xedar, zalim, zulmkar, zorkar
rd. zorbaz, zordest, zorbe
zorkerî m. zordarîye, zalimîye, xedarîye, zulmkarîye, zordestîye, zordarênî, zalimênî, xedarênî, zulmkarênî, zordestênî m.
zorkirin m. çetinkerdis, zorkerdis, zahmetkerdis, miskulkerdis n.
zorlêker rd. zorcidayox, zorreciker
zornax m. bergame., zirze, zerbe, zornax, qilqîlik, qilkilik n.
zornax kirin lg. . bergame kerdene, bergamenayene
zornaxkirin m. bergamekerdis, zornaxkerdis, bergamenayis n. *hatin zornaxkirin ltb. bergame kerîyene, ameyene bergamekerdene
zorluk zorîye (m), zorî (m), zehmetîye (m), zehmetî (m)
zorgi lê nihêrtin, lê muqate bûn.