Encamên lêgerînê
ziyan gihandin (tiştekî an jî kesekî) 1) -e zarar vermek 2) halel vermek * şer ziyan gihande aboriyê savaş ekonomiye halel verdi