Encamên lêgerînê
zivirandin m 1. çevirme (bir şeyin yönünü değiştirme) 2. çevirme (öteki yüzünü görünür duruma getirme) 3. çevirme, evirme 4. çevirme (yolundan alı koyma, yoldan döndürme) 5. çevirme, geri gönderme 6. çevirme, döndürme, geri döndürme 7. çevirme (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapma) 8. çevirme, tercüme etme (bir dilden başka bir dile aktarma) 9. döndürme (dönmesini sağlama)
l/gh 1. çevirmek (bir şeyin yönünü değiştirmek) * berê wê zivirandibû yönünü çevirmişti 2. çevirmek (öteki yüzünü görünür duruma getirmek) * pelên defterê zivirandin defterin sayfalarını çevirdi 3. çevirmek, evirmek 4. çevirmek (yolundan alı koymak, yoldan döndürmek) * heval em li rê zivirandin û birin mala xwe arkadaş bizi çevirip evine götürdü 5. çevirmek, geri göndermek * pereyên wî zivirandin parasını çevirdi 6. çevirmek, döndürmek, geri döndürmek 7. çevirmek (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapmak) * gotin çawa li hesabê wê hat wisan zivirand sözü işine geldiği gibi çevirdi 8. çevirmek, tercüme etmek (bir dilden başka bir dile aktarmak) * min berhem ji Kurdî zivirand Tirkî eseri Kürtçeden Türkçeye çevirdim 9. döndürmek (dönmesini sağlamak) * çerxa biçûk a mezin dizivirand küçük çark büyüğü döndürüyordu
zivirandin/dizivirîne/bizivirîne 1. wergerandin 2. fetilandin 3. dagerandin 4. hilgerandin *“dema kêr (karî) rû dizivirîne, dema şîvê kêvçî tîne”
zivirandin (bizivirîne) to turn, to send back, to give back, to answer (orally)
zivirîn- v.t. to turn around, turn back. çavên xwe zivirandin ji ...=to turn one’s eyes away from ..., avert one’s gaze from …
zivirîn- v.t. to turn around, turn back. çavên xwe zivirandin ji ...=to turn one’s eyes away from ..., avert one’s gaze from …
zivirandin drehen
umdrehen
verweigern
wenden
zivirandin lg. raçarnayene, peyser raçarnayene, raçerexnayene, ragêrnayene, yaçarnayene, açarnayene, agêrnayene, gêrnayene
lg. roqeldayene, çerexnayene, dêmdayene, agêrnayene
m. tadayis, çerexnayis (destik) n.