Encamên lêgerînê
zivir (i) rd 1. pürüzlü, taneli, grenli 2. sert (kumlu olan şeylere söylenir)
zivir (ii) rd 1. sert (saç için) * porê zivir sert saç 2. sert (kolay dayanılmayan, etkili) * hewaya zivir sert hava 3. ısırıcı (sert soğuk için) 4. acı, keskin (şiddetli) * sermaya zivir acı soğuk
zivir (iii) m 1. çeviri 2. dönüş 3. sp/m dönüş (oyuncunun ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi)
zivir bûn l/ngh sertleşmek * hewa zivir bû hava sertleşti * porê min zivir bû saçlarım sertleşmiş
zivir kirin l/gh sertleştirmek * vê sabûnê porê min zivir kir bu sabun saçlarımı sertleştirdi
ziviran m 1. çevirim 2. dönme, geri dönme
zivirandî rd 1. çevrik 2. çevrili, dönük 3. rz dönüşlü 4. çevirilmiş 5. döndürülmüş, geri çevrilmiş
zivirandîbûn rz/m dönüşlülük
zivirandin m 1. çevirme (bir şeyin yönünü değiştirme) 2. çevirme (öteki yüzünü görünür duruma getirme) 3. çevirme, evirme 4. çevirme (yolundan alı koyma, yoldan döndürme) 5. çevirme, geri gönderme 6. çevirme, döndürme, geri döndürme 7. çevirme (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapma) 8. çevirme, tercüme etme (bir dilden başka bir dile aktarma) 9. döndürme (dönmesini sağlama)
l/gh 1. çevirmek (bir şeyin yönünü değiştirmek) * berê wê zivirandibû yönünü çevirmişti 2. çevirmek (öteki yüzünü görünür duruma getirmek) * pelên defterê zivirandin defterin sayfalarını çevirdi 3. çevirmek, evirmek 4. çevirmek (yolundan alı koymak, yoldan döndürmek) * heval em li rê zivirandin û birin mala xwe arkadaş bizi çevirip evine götürdü 5. çevirmek, geri göndermek * pereyên wî zivirandin parasını çevirdi 6. çevirmek, döndürmek, geri döndürmek 7. çevirmek (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapmak) * gotin çawa li hesabê wê hat wisan zivirand sözü işine geldiği gibi çevirdi 8. çevirmek, tercüme etmek (bir dilden başka bir dile aktarmak) * min berhem ji Kurdî zivirand Tirkî eseri Kürtçeden Türkçeye çevirdim 9. döndürmek (dönmesini sağlamak) * çerxa biçûk a mezin dizivirand küçük çark büyüğü döndürüyordu
ziviranok m 1. dönemeç 2. girdab
zivirbûn m sertleşme
zivirek m 1. dönemeç 2. fiz döneç
zivirî (i) m sertlik * ziviriya por saçın sertliği
zivirî (ii) rd 1. çevrik 2. dönük 3. çevrilmiş 4. dönmüş
zivirîn m 1. çevrilme 2. geri çevrilme 3. dönme, dönüş (kendi ekseni veya başka bir şey etrafında hareket etme) 4. dönme, dönüş, geri dönme, geri gelme (geri gitme) 5. dönme (-e yönelmek) 6. dönülme 7. dolanma (bir şeyin çevresinde dönme) 8. tersinme, rücu etme
l/ngh 1. çevrilmek 2. geri çevrilmek 3. dönmek (kendi ekseni veya başka bir şey etrafında hareket etmek) 4. dönmek, geri dönmek, geri gelmek (geri gitmek) 5. dönmek (-e yönelmek) 6. dönülmek * êvarê divê em bizivirin malê akşama eve dönülecek 7. dolanmak (bir şeyin çevresinde dönmek) * dê ji par re lê biziviriya û ji dûr ve derdor raçav bikira arkadan dolanıp, uzaktan çevreyi gözetleyecekti 8. tersinmek, rücu etmek * bizivire! geri git!
zivirîngeh m döngü
zivirînok m dönemeç
zivirk m girdap
zivirkirin m sertleştirme
zivirok rd 1. döner, dönel 2. m dönemeç 3. döngü
zivironek m dönemeç
zivir 1. nenerm û girtikgirtikî 2. veger
(rengdêr) hebûna rûyekî ne rast û ne şayîk ji ber ciyên bi kortik û niçik an pozikan.
Bide ber: şayîk.
ji wêjeyê: Betona ku me rijandiye zemîna hewşê ne şayîke lê zivire ji bo ku dema şil dibe kesek neşemite û nekeve.
Bikaranîn: Lêker: zivir bûn, zivir kirin. Navdêr: zivirbûn, zivirkirin Rengdêr: zivirbûyî, zivirkirî.
: zivrî
zivir ba dan (biwêj) ji pêdiviyê zêdetir hewl dan ango ji ya asahî derbas kirin. min got bike, lê min negot ew qas jî zivir ba de.
zivir bûn (lêker)(Binihêre:) zivir
zivir kirin (lêker)(Binihêre:) zivir
zivir zivir dîsa li vir tu cihî naêwire û cardin vedigere warê xwe yî kevn
zivir zivir, dîsa li vir (biwêj) di dawiyê de dîsa hatina ser eyni rewşê. zivir zivir, dîsa li vir. tu û et nekeve tatêlê, wê dîsa bê bal te.
zivirandî (navdêr, mê) zivartî, wergerandî.
ji: zivirand +-î
zivirandîbûn (navdêr, mê) gerandîbûn, vegerokî.
ji: zivirandî +bûn
zivirandin/dizivirîne/bizivirîne 1. wergerandin 2. fetilandin 3. dagerandin 4. hilgerandin *“dema kêr (karî) rû dizivirîne, dema şîvê kêvçî tîne”
zivirbûn (navdêr, mê) tiştzivir dibe, :destên wî jiber karkirinê yên zivir bûyn
zivirbûyî (rengdêr) (Binihêre:) zivir
zivirî (navdêr, mê) vegeriyayî, zivartî, fetilandî, qelibî, quliptî, girûzîn, girûzekî, girnazî, dirdirkî, girûzî, pizronekî, pirtikî.
ji: zivir +-î
zivirîn/dizivire/bizivire 1. vegerîn 2. fetilîn 3. dagerîn
zivirkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zivir kirin
zivirkirin (navdêr)mirov tiştê hilî zivir bike, :min dastên xwe zivir kirin
zivirokî (rengdêr) badayî.
ji: zivir +-okî
zivirr (navdêr, mê) çerx, dewr, gerr, zivirrîn yan zivirrandin.
Herwiha: zivir , zivrr, zivr , zîvirr, zîvrr, zîvir, zîvr.
Bide ber: zivir, zivr.
: zivirrandin, zivirrandî, zivirriyayî, zivirrî, zivirrok, zivrrok
zivirrandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zivirrandin
zivirrandin (lêker)(navdêr, mê) li dor tiştekî livandin, wisan kirin ku tiştek li dor tiştekî bizivirre, vegerrandin, paşve gerrandin, berê tiştekî dan pişta wê/wî, dîsan birin yan şandin cihê berê.
Herwiha: zivartin, zivirandin, zivrandin, zivrrandin, zîvartin, zîvirrandin, zîvrrandin, zîvrrandin, zîvrandin. Tewîn: -zivirrîn-.
Têkildar: zivirrîn.
Bide ber: qulipandin, wergerrandin.
ji: zivirr + -andin.
ji: zivirr + -în Proto-hindûewropî: ud- (derve, derê) + wel- (badan, çemandin) Proto-aryayî: uz- (derve, derê) + wer- (badan, çemandin) Avestayî: ver- (badan, çemandin) Kurmancî zivirrandin, zivirrîn, (Zazakî: zivirnayen Sanskrîtî: vel- (badan, çemandin) Yewnanî: eilein (badan, çemandin) Latînî: volvere (badan, çemandin) enk: wealcan (badan, çemandin)...Çavkanî: Cheung p.419, Watkins p.98 Hevreh: zi-, zirrîn, zivirrîn.
: zivirrandî, zivirrîner
zivirrî (navdêr, mê) rewşa zivirrbûnê.
ji: zivirr + -î
zivirrîn (lêker)(navdêr, mê) li dor tiştekê/î livîn, çerx dan, dewr dan: Du car li dor xanî bizivirrin!, berê xwe guherrandin, êdî li wê derê ya ku lê dinerî ne nerîn lê li derek din nerîn: Li paş xwe zivirrî û berê xwe da min. vegerrîn, dîsan hatin yan çûn wê derê ya ku jê hatiye yan çûye: Piştî 15 salên li Ewropayê, zivirrî Kurdistanê..
Herwiha: zivirîn zîvirrîn zîvirîn zivrîn zivrrîn viz bûn. Tewîn: Lêker: -zivirr-.
Têkildar: zivirrandinBi Zaravayên kurmancî : zivirrîn, zîvirîn, şahzenî(kurdiya başûr) : wîrzandin, lekî : xer herdin, soranî: sûrran, sûrrandin, zazakî : zivirnayene, çerxayene.
ji: zivirr + -în Proto-hindûewropî: ud- (derve, derê) + wel- (badan, çemandin) Proto-aryayî: uz- (derve, derê) + wer- (badan, çemandin) Avestayî: ver- (badan, çemandin) Kurmancî zivirrandin, zivirrîn, (Zazakî: zivirnayen Sanskrîtî: vel- (badan, çemandin) Yewnanî: eilein (badan, çemandin) Latînî: volvere (badan, çemandin) enk: wealcan (badan, çemandin)...Çavkanî: Cheung p.419, Watkins p.98 Hevreh: zi-, zirrîn, zivirrandin.
: zivirrok zivirrokî
zivirrok (rengdêr) ya/yê ku dizivirre(rengdêr) (navdêr, mê) çepûçûrr, rêya ku dizivirre, rêya ne rast(navdêr, mê) xwarinek e ku ji arî û şekirê tê çêkirin.
Herwiha: zivirok, zivrrok, zîvirrok, zîvirok, zîvrok, zîvrrok.
ji: zivirrîn + -ok
zivir twisted, knotted
zivirandin (bizivirîne) to turn, to send back, to give back, to answer (orally)
zivirîn- v.t. to turn around, turn back. çavên xwe zivirandin ji ...=to turn one’s eyes away from ..., avert one’s gaze from …
zivirîn- v.t. to turn around, turn back. çavên xwe zivirandin ji ...=to turn one’s eyes away from ..., avert one’s gaze from …
zivirîn (bizivire) to turn
v.i. to turn, go/come back, turn around, wander
v.i. to turn, go/come back, turn around, wander
zivirandin drehen
umdrehen
verweigern
wenden
zivirîn drehen, sich ~
umkehren
wenden
zurückkehren
zurückkommen
zivirîn bewegen , sich ~
drehen, sich ~
herumlaufen
rotieren
umdrehen, sich ~
umwenden, sich ~
zivir m. guriz, zivir, guruz, pûrtuk n.
zivirandî rd. rz. rexogêraye, refleksîf, rageraye
zivirandin lg. raçarnayene, peyser raçarnayene, raçerexnayene, ragêrnayene, yaçarnayene, açarnayene, agêrnayene, gêrnayene
lg. roqeldayene, çerexnayene, dêmdayene, agêrnayene
m. tadayis, çerexnayis (destik) n.
zivirî rd. gurizin, zivirin, guruzin, pûrtukin
zivirîn lng. . ragerayene, wegerayene, raçerexîyene, ragêrayene, rageyrayene, yagêrayene, agêrayene, racêrayene
m. ragerayis, wegerayis, ragêrayis, racêrayis, agêrayis, rageyrayis, yagêrayis n.
zivirîns lng. . gêrayene, çerexîyene, fetelîyene, cêrayene, geyrayene
zivirok m. cog. gêjike, girawe, sîpe, gêrike, girdawe, çerxê awe m.