Encamên lêgerînê
zirt palavra.
m palavra, martaval, blöf, kuru sıkı (aldatıcı ve caydırıcı söz)
zirt dan l/gh taslamak
zirt dan xwe palavra sıkmak
zirt kirin l/gh blöf yapmak, martaval atmak (veya okumak)
palavra atmak
zirt lê kirin -e hava atmak
zirt li hev kirin (birbirine) palavra sıkmak
zirt û fort palavra, blöf
zirt û fort kirin avurt satmak, avurt zavurt etmek (korkutucu büyük sözler söylemek)
zirt û ketin argo hastalanmak
zirt û zirt zırt zırt
zirtaboz bnr zirteboz
zirtajî n av tazısı
zirtçov rd zırzop
zirtdan m taslama
zirtdayîn m taslama
zirteboxe nd/rd iri yarı, hırbo, hayvanımsı kimse
zirteboxetî m hırboluk
zirteboz rd zırtapoz, kaba saba (kimse)
zirtebozî m zırtapozluk
zirtek nd/nt palavracı, martavalcı, blöfçü
zirtekî m palavracılık, martavalcılık, blöfçülük
zirtemêr rd iri kıyım, iri yapılı
zirtên (yekî) şikandin bülöfünü ortaya çıkarmak
zirtên (yekî) şikestin su koyu vermek
zirtên vala kirin avurt satmak, avurt zavurt etmek
zirtên xwe dan dayılanmak
zirtezirt h 1. zırt zırt 2. hot zot 3.m zart zurt 4. fart furt, farta furta
zirtezirt kirin 1) zart zurt etmek 2) fart furt (ya da farta furta) etmek
zirtikandî rd dikleştirilmiş
zirtikandin m 1. palavra atmasını sağlama 2. dikleştirme, dayılatma
l/gh 1. palavra atmasını sağlamak 2. dikleştirmek, dayılatmak
zirtikîn m 1. palavra atma, boş boş böbürlenme 2. dayılanma, diklenme, dikleşme (birine karşı ters bir davranışta bulunmk, karşı gelme, kafa tutma)
l/ngh 1. palavra atmak, boş boş böbürlenmek 2. dayılanmak, diklenmek, dikleşmek (birine karşı ters bir davranışta bulunmak, karşı gelmek, kafa tutmak)
zirtilandin m benzi sarartma
l/gh benzi sarartmak
zirtilî rd 1. altı parmak 2. m yalancı parmak
zirtilîn m benzi sararma
l/ngh benzi sararmak
zirtire nd izbandot
zirtivir bot/m yabanî turp
zirtker rd palavracı, övüngen
zirtkerî mpalavracılık, övüngenlik
zirtkirin m blöf yapma, martaval atma (veya okuma)
zirto palavracı.
rd zırtapoz, kaba saba (kimse)
zirtoço rd hödük
zirtok rd palavracı, övüngen
zirtoke rd palavracıca, övüngence
zirtoker rd palavracı, övüngen
zirtokî m palavracılık, övüngenlik
zirtol m kılağı
zirtole (i) rd aylak, başı boş kimse
zirtole (ii) rd palavracı, övüngen
zirtolek rd palavracı, övüngen
zirtoletî m palavracılık, övüngenlik
zirtolik bot/m yabanî ebe gümeci (Malva sylvestier
zirtonek rd palavracı, blöfçü
zirtonekî rd palavracılık, blöfçülük
zirtoyî rd palavracı
zirtûle rd aylak, başı boş kimse
zirtxane m oyun alanı, arena
zirt 1. derewên bêbinî 2. pertafên bêpîne
(navdêr, mê) Li ser mijarekê peyv an nûçeyek nerast, dûrî rastiyê yan derew, Bi armanca xapandin an tirsandina kesê li hemberê xwe rêdana tiştekî tune wek ku heye yan jî tiştekî ku ew nake an nikarî bike wek ku ewê bike an kare bike rêdan.
ji wêjeyê: wate 1. : Wezîrê Binavahiya Îsrayîl Benyamîn Ben Elîzer, li hember Îranê zirt avêt û wiha got: “Heger Îran êrîşekî bi ser wan ve biqewimîne, wê ev yek bibe sedemê wêranbûna netewa Îranê.(haberdiyarbakir.com, 06/2008).
Bikaranîn: Lêker: zirt kirin. Navdêr: zirtkirin, zirtdan Rengdêr: zirtkirî
zirt avêtin (biwêj) peşin dan, lafekî kirin. ew ku wisa zirtan biavêje, helbet ew ê jî wisa bibêje.
zirt dan xwe xwe gijgijandin
(biwêj) pesnê xwe dan, lafekî kirin. wê hema zirt daite xwe, lê siltanê jî rind cawa wê xiste dêst. zirt lê xistin dawî lê anîn. qedandin. me got, wa ye rosto kar dibe sêrî, lê çend rojan bi şûn de zirt lê xist û ji wî karî jî derket. (argo)
zirt kirin (lêker)(Binihêre:) zirt
zirt zirt şitexilîn (biwêj) gotinên çors û neyînî gotin. ma li hember zirt zirt şitexilîna wî min çi bigota? (argo)
zirtayene (Zazaki) (lêker) zirtîn
zirtdan (navdêr, mê) (Binihêre:) zirt
zirteboz tund û hov
zirteboz bûn (biwêj) ne nazik, beteşe û stûr bûn. însaf yaho! ew zirtebozeke e. hûn ê çawa wê keçika nazik û nazelîn bidin wî? (argo)
zirtek derewkerê derewên bêbinî
(rengdêr) mirovê bi zirt û gefan di xurit, belakir, difinbilind, ji xwe zêde, ıerxwaz
zirtekî (rengdêr) zorî, kûtekî
zirtezirt pizepiz
zirtezirt kirin 1. bi devçepelî axaftin 2. axaftinên acizker gotin
(biwêj) bi awayekî neyînî peyivîn. ev jinik pir zirtezirt dike, êdî emana min bir. (argo), kirin zirtezirt
zirtezirt pê ketin (biwêj) di zerp û zoreke mezin de man. wî karî wisa kir ku zirtezirt bi zeynel ket. (argo)
zirtikîn xwezirtikandin, xwe zirtikandin, liberrabûn, têhilanîn, ziç bûn, tê hilanîn, di, xwe rakişandin, xwe kişkişandin, kirin zirtezirt, zirtezirt kirin, bihuzîn, berisin, hêrs bûn
zirtkar (navdêr, mê) zirtker.
ji: zirt +-kar
zirtker (navdêr, mê) fortek, zirtek, zirtok, zirtole, zirtonek, xulxule, quldir fortek, zirtek, pesnok, pesnoyî, zirtoyî, zirtok, pesndar, pesnker, pesnwer, zirtole, zirtonek, xulxule, quldir.
ji: zirt +-ker
zirtkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zirt kirin
zirtkirin (navdêr)dema mirov nav li xwe di de xwe mêrxaz û zorzan di zanit, pesinêd ji xwe mezintir dan
zirtnayene (Zazaki) (lêker) zirtandin
zirto zirtek
(rengdêr) zirtek
zirtok (navdêr, mê) fortek, pesnok, pesnoyî, zirtoyî, zirtek, pesndar, pesnker, pesnwer, zirtole, zirtonek, xulxule, quldir, zirtker (argo), senakar, methker.
ji: zirt +-ok
zirtokî (navdêr, mê) fortekî, pesnokî, pesnoyîtî, zirtoyîtî, pesndarî, pesnkerî, pesnwerî, zirtekî, zirtolaetî, xulxuletî, quldirî, zirtonekî.
ji: zirto +-kî
zirtole (rengdêr) zirtek
zirtone derketin (biwêj) bêzereng bûn. li heri dawiyê man. jixwe di serî de kifş bû ku ew ê di wê pêçbaziyê de zirtone derkeve. (qerf)
zirtonek (rengdêr) zirtek
zirtonekî (navdêr, mê) fortekî, zirtekî, zirtokî, zirtolaetî, xulxuletî, quldirî, pesnokî, pesndarî, pesnkerî, pesnwerî.
ji: zirt +-onekî
zirtoyî (navdêr, mê) fortek, pesnok, pesnoyî, zirtek, zirtok, pesndar, pesnker, pesnwer, zirtole, zirtonek, senakar, methker.
ji: zirt +-oyî
zirtxane (navdêr, mê) gavek, meydan, yarigeh.
ji: zirt +-xane
zirt (f.) boast
zirtê xwe dan to boast
zirto braggart
zirt Angeberei
Lüge
Prahlerei
zirtek Lügner
zirt m. zirt n.
zirt û zirt h. zirtezirt, zirt zirt, zirt virt
zirte kîm. zirtebozîye, hopoyîye, zirtoyîye, hopoyênî, zirtebozênî m.
zirteboxe rd. tirtire, tartan, zirteboxe, kamore, lasgirs, qirase, qerese
zirteboz rd. zirteboz, hopo, zirto, zirtapoz
zirtebozî m. zirtebozîye, hopoyîye, zirtoyîye, hopoyênî, zirtebozênî m.
zirtek rd. fortox, firfire, zirtox
m/n. fortox, fortestox, palawrari n.
rd. zirteboz, hopo, zirto, zirtapoz
zirtezirt m. zirtezirt, zart-zurt n.
zirtezirt kirin lg. zirtezirt kerdene
zirtilî m. zirbêçike, bêçika sesan m.
zirto rd. zirteboz, hopo, zirto, zirtapoz
zirtok rd. fortox, firfire, zirtox rirtok m/n. fortox, fortestox, palawracî n.
zirtol m. tîl, zax, zox n.
zirtonek rd. zirteboz, hopo, zirto, zirtapoz
zirtik (n) çifte (at, eşek vb. tekmesi)
zirtik çekerdene çifte atmak
zirtik çekerdeni bakınız: zirtik çekerdene
zirtik eştene çifte atmak
zirtik eşteni bakınız: zirtik eştene
zirtile (n) bakınız: ziçile (n)
zirtile kerdene bakınız: ziçile kerdene
zirtzirt (n) zart zurt
zirtzirt kerdene zart zurt etmek