Encamên lêgerînê
zirav ince.
rd 1. ince (kendi cinsinde olanlara göre dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, silindirik şeyler için) * minareya zirav ince minare * şiva zirav nice değnek * benê zirav ince iplik 2. ince (ses için, tiz, pes karşıtı) * dengê zirav ince ses 3. ince, yağsız
ant/n (z ve r kalın okunur) 1. öd, safra 2. mec cesaret, yürek, yüreklilik (herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama) * ew zirav pê re tune onda o yürek yok
(ses için) inceden inceden
zirav bûn l/ngh 1. incelmek 2. tizleşmek
zirav dan (yekî) (birine) yürek vermek, yüreklendirmek
zirav di nava (yekî) de neman ödü kopmak
zirav divê yürek ister
zirav kirin inceltmek.
zirav kirin (i) l/gh inceltmek
zirav kirin (ii) l/gh cesaret etmek
m cesaret etme
zirav lê bizdandin ödünü koparmak
zirav nekirin lê nihêrtin yüzüne bakamaz olmak (korkudan)
zirav pê ve neman ödü bokuna karışmak
ziravbûn m incelme, tizleşme
ziravbûnî m inceliş
ziravbûyîn m incelme, inceliş
ziravdar rd 1. safralı 2. mec yürekli, cesur
ziravê (wî) hatin ber devê (yekî) canı ağzına gelmek, kalbi ağzına gelmek
ziravê (yekî) anîn ber devê (wî) yüreğini ağzına getirmek
ziravê (yekî) bizdîn ödü kopmak
ziravê (yekî) di devê (yekî) de bûn 1) yüreği ağzına gelmek 2) yüreği ağzında olmak
ziravê (yekî) hatin devê (yekî) canı ağzına gelmek
ziravê (yekî) jê qetîn -den ödü kopmak
ziravê (yekî) pelişîn ödü bokuna karışmak
ziravê (yekî) qalind kirin yüreklendirmek
ziravê (yekî) qetandin 1) ödünü koparmak 2) fincancı katırlarını ürkütmek
ziravê (yekî) qetîn ödü kopmak
ziravê (yekî) teqandin ödünü patlatmak
ziravê (yekî) teqîn ödü patlamak
ziravê sih bir akciger hastalığı
ziravê xwe kirin devê xwe canını dişine takmak
ziravê xwe qalind kirin cesaretini toplamak, cesaret etmek
ziravek rd incecik, narin
ziravî m incelik, zerafet
ziravik rd 1. incecik, narin (silindirik şeyler için) 2. yırtık (cırlak, tiz, keskin ses) * dengekî ziravik e yırtık bir ses
ant/n öd, safra
ziravik lê bizdandin ödünü koparmak
ziravika piştê bel omurgası çizgisi
ziravkirin (i) m inceltme, inceltiş
ziravkîroşkî rd deve yürekli
ziravok rd incecik (silindirik şeyler için)
ziravokî rd 1. incecikçe (silindirik şeyler için) 2. incemsi
ziravpaye rd nazik, nezaketli
ziravpisîk rd ıslak karga (sıçan)
ziravqetî rd ödü kopmuş (veya patlamış)
ziravqetî bûn l/ngh ödü kopmak (veya patlamak)
ziravqetîbûn m ödü kopma (veya patlama)
ziravqetiyayî rd ödü kopmuş (veya patlamış) olan
ziravqetkî rd ödü kopmuş olan
ziravtenik rd ödlek
ziravwelaq rd deve yürekli
zirav 1. tenik 2. şefaf
1. ne stûr (rengdêr) ne stûr, ne qalind, zeîf, nazik, tenik.
Bikaranîn: Lêker: zirav bûn, zirav kirin. Navdêr: ziravbûn, ziravkirin Rengdêr: ziravbûyî, ziravkirî.
ji: hevreha zerafet, zerîf û zerf, hemû ji erebî ظريف (źerîf), têkilî ظرافة (źerafet: zerafet).
: ziravî, ziravîtî, ziravok, ziravokî ziravtî
zirav bûn 1. tenik bûn 2. şefaf bûn *“heta ku stûr zirav bibe, dê zirav jî biqete”
(lêker)(Binihêre:) zirav
zirav dan (lêker) cesaret dan.
ji: zirav + dan
zirav kirin 1. tenik kirin 2. şefaf kirin
Tewandî(lêker) ne stûr kirin, tenik kirin.
ji: ziravkirî
ziravbihîstyar diltenik
ziravbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) zirav
ziravbûyî (rengdêr) (Binihêre:) zirav
ziravdar (rengdêr) bizirav, wêrek, dilêr, bizavdar, bibizav, bicesaret, bicegger, biceger, cesûr.
ji: zirav +-dar
ziravê (yekî) jê qetîn (biwêj) ji yekî gelekî tirsîn. her kes dizane ku ziravê xanê ji zal diqete.
ziravê (yekî) qalind kirin (biwêj) cesaret dan kesekî. lingê ıbo nedigirtin lê cemîleyê ziravê wî qalind dikir.
ziravê (yekî) qetandin (biwêj) tirsîn, pir bixiroş û heyecan bûn. wê çevê wê qeraltiya hespê, ziravê min qetand. wê azmûnê ziravê lawê min qetand.
ziravê (yekî) qetîn (biwêj) tirsîn. heta me ew ji wê buhirkê debas kir, ziravê me qetiya.
ziravî 1. teniktî 2. şefaftî
(navdêr, mê) narînî, nazikî, tenikî, ziravbûn.
Herwiha: ziravîtî, ziravtî.
Dijwate: stûrî, qalindî, pehnî.
ji: zirav + -î
ziravik (navdêr, mê) zirav, zerdav, zehran, zendeq, nazik, tenik.
ji: zirav +-ik
ziravk riwîneke zer û kesk a ku ji pişikê çêdibe
(navdêr, mê) zirav.
ji: zirav +-k
ziravk qetîn ji tirsan qutifîn
ziravker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê zirav dike, sivikker, ronker.
ji: zirav + -ker
ziravkî (navdêr, mê) biziravî.
ji: zirav +-kî
ziravkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zirav kirin
ziravkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zirav
ziravok (navdêr, mê) ziravokî, tenikokî.
ji: zirav +-ok
ziravokî (navdêr, mê) ziravok, tenikokî.
ji: ziravok + -î
ziravqetî (rengdêr) behecî, bizdayî, tirsiyayî, behecandî, bizdandî, tirsandî.
Bikaranîn: Lêker: ziravqetî bûn, ziravqetî kirin. Navdêr: ziravqetîbûn, ziravqetîkirin Rengdêr: ziravqetîbûyî, ziravqetîkirî.
Herwiha: ziravqetiyayî.
ji: zirav qetîn ji zirav + qetîn
ziravqetî bûn (lêker)(Binihêre:) ziravqetî
ziravqetî kirin (lêker)(Binihêre:) ziravqetî
ziravqetîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) ziravqetî
ziravqetîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) ziravqetî
ziravqetîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye ziravqetî kirin
ziravqetîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) ziravqetî
ziravqetyayî bûn (biwêj) tirs.onek bûn. na lo! ew yekî ziravqetyayî ye, bawer nakim ku wisa li ber xwe bide.
zirav (adj.) slim, delicate
thin, slim, delicate
slender, slight
zirav dünn
fein
graziös
mager
schlank
zart
ziravbihîstiyar empfindlich
empfindungsfähig
feinfühlig
reizbar
ziravî Feinheit
Zartheit
zirav n. ana. tawine, zerdawe, kirantî, zefran, zafran m.
rd. barî, nazik, sivtik
rd. barî, bare
zirav bûn lng. . barî bîyene, barîyene
zirav kirin lg. barîkerdene, barînayene
ziravbûn m. baribîyayis, barîyayis n.
ziravê ...qetîn lng. . qirtê ...qerefîyene
ziravî m. tenikîye, tenikênî m.
m. wesikîye, zerafet, nazikîye m.
ziravik m. ana. firsik, silavik, firçik, pankreas n.
n. ana. hezare, zare, jehre, zarik, hazare, jare n.
n. ana. tawine, zerdawe, kirantî, zefran, zafran m.
rd. barîkek, sivtek, barîçek, sivtik
ziravkirin m. barîkerdis, barînayis n.
ziravok rd. barîkek, sivtek, bariçek, sivtik
ziravokî rd. barîkek, sivtek, bariçek, sivtik
ziravtenik rd. tersonek, visonek, nêwêrek, tersonik, bêdger, bêkezeb, visonik, tersok, tersokin