Encamên lêgerînê
zirêpûş m 1. zırh 2. rd zırhlı (savaş araçları için) * erebeya zirêpûş zırhlı araba
zirêpûşî bûn l/ngh zırhlanmak
zirêpûşî kirin l/gh zırhlandırmak
zirêpûşîbûn m zırhlanma
zirêpûşîbûyîn m zırhlanış
zirêpûşîkirin m zırhlandırma
zirêpûşkirî rd zırhlı