Encamên lêgerînê
zing h 1. zınk, zıngadak 2. m tın, tınlama sesi 3. tıngır 4. rap * erebe got zing û li ber min sekinî araba rap diye önümde durdu
zingandî rd 1. zangırdatmış, zingırdatmış 2. tangırdatmış 3. çıngırdatmış
zingandin m 1. zangırdatma, zingırdatma2. tangırdatma 3. çıngırdatma
l/gh 1. zangırdatmak, zingırdatmak 2. tangırdatmak 3. çıngırdatmak
zingar bnr zengar
zingar girtin bnr zengar girtin
zingarî bnr zengarî
zingezing h 1. zangır zangır 2. zıngıl zıngıl, zıngır zıngır 3. tangır tangır, tıngır tıngır 4. çıngır çıngır * zingezing ji dengê wê diçe sesi çıngır çıngır ötüyor 4.m zımbırtı
zingezing jê anîn l/bw zangırdatmak
1) zangırdatmak, zıngırdatmak 2) çıngır çıngır inletmek
zingezing jê çûn 1) zangır zangır ötmek 2) çıngır çıngır ötmek
zingezing jê hatin 1) zangır zangır ötmek 2) çıngır çıngır ötmek
zingezing kirin l/gh 1. zangırdamak, zıngıldamak, zıngırdamak 2. çıngırdamak
zangırdamak, zıngıldamak, zıngırdamak
zingezingkirin m 1. zangırdama, zıngıldama, zıngırdama 2. çıngırdama
zingil bnr zengil (II)
zingilandin m gebertme, zıbartma (hayvanlar için)
l/gh gebertmek, zıbartmak (hayvanlar için)
zingilîn m geberme, zıbarma (hayvanlar için)
l/ngh gebermek, zıbarmak (hayvanlar için) * kûçik zingiliye it gebermiş
zingîn l/ngh 1. zangırdamak 2. tangırdamak, tıngırdamak, tınlamak 3. çıngırdamak
m 1. zangırdama 2. tangırdama, tıngırdama, tınlama 3. çıngırdama
zingîn jê çûn 1) zangırdamak 2) tangırdamak, tıngırdamak, tınlamak 3) çıngırdamak 4) mec zetonu düşmek
zingînî m 1. zangırtı, zıngırtı 2. tangırtı, tıngırtı 3. çıngırtı
zingînî jê anîn 1) zangırdatmak, zıngırdatmak 2) tıngırdatmak 3) çıngırdatmak
zingînî jê birin 1) zangırdatmak, zıngırdatmak 2) tıngırdatmak 3) çıngırdatmak
zingînî jê hatin l/bw 1. zangırdatmak, zıngırdatmak 2. tıngırdamak 3. çıngırdatmak
1) zangırdamak, zıngırdamak 2) tıngırdamak 3) çıngırdamak
zingînî kirin l/gh 1. zangırdamak, zıngırdamak, zıngıldamak 2. tıngırdamak 3. çıngırdamak
1) zıgırdamak, zıngıldamak 2) tıngırdatmak 3) çıngırdatmak
zingînîkirin m 1. zangırdama, zıngırdama, zıngıldama 2. tıngırdama 3. çıngırdama
zingirandin bnr zengilandin
zingirîn bnr zengilîn
zingzingandin m zangırdatma, zıngırdatma, zıngıldatma
l/gh zangırdatmak, zıngırdatmak, zıngıldatmak
zingzingîn m zangırdama, zıngırdama, zıngıldama
l/ngh zangırdamak, zıngırdamak, zıngıldamak
zing (navdêr, mê) dengê zengilê yan dengekê din yê wek wê.
ji: onom, hevreha farisî زنگ (zeng). զանգ (zeng: zengil) ya ermenî ji zimanekê îranî hatiye wergirtin..
: zengil zingandin zingên zingîn
zing kirin (lêker) zixtika sivik, zing, cingil, cincil.
ji: zing + kirin
zingandin (lêker)çingandin, şingandin, ziringandin, zingezingjêanîn, şeqandin, tingandin.
ji: zing +-andin
zinge-zing (navdêr, mê) dengê ku ji zengilan yan kanzayek mîna wan têt.
Herwiha: zingezing.
ji: zing + -e- + zing Bi zimanê Sûmerî em dibéjin zigzag http://psd.museum.upenn.edu/epsd/epsd/e6520.html
zinge-zing kirin (lêker)(Binihêre:) zinge-zing
zinge-zingkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zinge-zing kirin
zinge-zingkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zinge-zing
zingezing dengê ku ji pevketina tiştên hesinî tê
zingezing jê anîn (biwêj) di bin zor û zerpê de hiştin. faysal sîleyeke wisa li asmînê da ku zingînî jê anî.
zingilîn/dizingile/bizingile cehimîn, dehirîn
zingîn (lêker)(navdêr, mê) şingîn, zinge-zing jê hatin: Zengil dizinge. Telefon zingiya.. Tewîn: -zing-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: زنگین.
Têkildar: zingandin.
ji: zing + -în.
: zingok
zingîn/dizinge/bizinge zingezing jê hatin
zingînî zingezing
(navdêr, mê) çingînî, şingînî, ziringînî, çingîn, şeqînî, tingînî.
ji: zingîn +-î
zingînî jê anîn bi şeqamê şîrqînî pê xistin
zingivor (navdêr, mê) qerebalix, dengûdor, heytûhot, heysûbeys, hêwirze, helehela, helehel, hêlemêl, elalet, gilûr, boşayî, ajawe, bitom, zirpe, gurimtî, gerxêl, irbet, şîşiltax, geremol, qerepere, xepse, izdiham, qiyamet, heleloş.
Herwiha: zengevor, zengivor, zingevor.
: bêzingivor, bêzingivorî, bizingivor, bizingivorî, zingivordar, zingivordarî, zingivorî
zingivordar (rengdêr) biqerebalix, bidengûdor, biheytûhot, biheysûbeys, bihêwirze, bihelehela, bihelehel, bihêlemêl, bielalet, bigilûr, biboşayî, biajawe, bibitom, bizirpe, bigurimtî, bigerxêl, biirbet, bişîşiltax, bigeremol.
ji: zingivor + -dar.
: zingivordarî zingivordarîtî zingivordartî
zingivordarî (navdêr, mê) rewşa zingivordarbûnê.
ji: zingivordar + -î
zingivorî (navdêr, mê) rewşa zingivorbûnê.
ji: zingivor + -î
zingkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zing kirin
zingkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zing
zing Vizînî. Enerjî. Vizînî kirin.
zingaro Qereçî, cengene
zingiberaceous (bot.) Ji cureya zencefîlan.
zingar (f.) rust
f. rust.
zingar bûn to rust
zingar girtin to rust
v.t. to rust, get rusty
v.t. to rust, get rusty
zingargirtî rusty, rusted.
zingilîn Hundstod
zingîn Klingen
Klirren
Ton
zing n. zing (vat zing û vindet) n.
m. çing, ting, ring, zing n.
zingandin lg. . çingnayene, ringnayene, singnayene, tingnayene, zingnayene, zingirnayene
m. çingnayis, ringnayis, singnayis, tingnayis, zingnayis n.
zingezing h. çingeçing, singesing, ringering, zingezing
zingezing kirin lg. . çingeçing kerdene, tingeting kerdene, ringering kerdene, zingezing kerdene, çingîye cira ardene
zingil m. zingil, zîl, zengil, zeng n.
zingilik m. zingilik, zingil n.
zingîn lng. . gngayene, tingayene, ringayene, singayene, çiringayene, zingayene
m. çingayis, tingayis, ringayis, singayis, zingayis n.
zinginî m. ringîye, çingîye, singîye, tingîye, zingîye, dingîye m.
zinginî jê hatin lng. . çingîye cira ameyene, singîye cira ameyene, ringîye cira ameyene, zingîye cira ameyene
zinginî jêanîn lg. çingîye cira ardene, ringîyecira ardene, tingîye cira ardene, zingîye cira ardene
zingil (n) bakınız: zengil (n)
(n) bakınız: zanqile (n)
zingile (m) yumurta katılmış hamurun yağda kızartılmasıyla yapılan hamur işi
zingili (m) bakınız: zingile (m)
zingire (n) çelmik, kesmik (başakla karışık iri sama (n)
zingiri (n) bakınız: zingire (n)
zingri (n) bakınız: zingire (n)
zingure (m) keçi için ad olarak kullanılan bir sözcük