Encamên lêgerînê
zindîq rd zındık, sapkın
zindîqî m zındıklık, sapkınlık
zindîqî bûn l/ngh zındıklaşmak, sapkınlaşmak
zindîqîbûn m zındıklaşma, sapkınlaşma
zindîqîtî m zındıklık, sapkınlık