Encamên lêgerînê
zincar m bakır çalığı
zincar lê ketin bakır çalığı kapmak
zincarî rd çalgın (uzun zaman bakır bir kapta kalan, tadı bozulmuş yemek)
zincarî bûn l/ngh bakır çalmak (bakır kaptaki yemek bakır tuzları ile zehirli duruma gelmek)
zincarîbûn m bakır çalma
zincarîbûyî rd bakır çalma olmuş olan
zincarîbûyîn m bakır çalma
zincarok rd çalgın
zincarokî rd çalgınca