Encamên lêgerînê
zilam erkek, adam.
1. adam (erkek kişi) * ev zilamê bişewqe kî ye? bu şapkalı adam kim 2. adam, uşak (birinin yararlandığı, kullandığı kimse) * zilamên aliyê din pir in karşı tarafın adamları çoktur 3. adam (birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı) * ev zilamê min e, li gotina min guhdarî dike o benim adamımdır benim sözümü dinler 4. adam (koca, eş, bey, er, erkek) *zilamê min li benda min e, divê ez herim adamım beni bekliyor, gitmem lazım
zilamê dozê dava adamı
zilamê xerab kötü adam
zilamok rd/nd adamcık,adamcağız
zilamtî m adamlık * ev tiştê ku hûn dikin ne zilamtî ye bu yaptığınız adamlık değil
zilam mêr *“teyr bi refê xwe, birûsk bi zeriya xwe, zilam bi camêriya xwe”
zilamek hebû, dema nanê wî hebû, dewê wî tune bû, dema dew hebû, nan tune bû; dema her du jî hebûn, ew ne li mal bû (biwêj) ji bo kesên xizan û bêşans tê bikaranîn. ew jî dayîneke xwedê ye. dibêjin: zilamek hebû, dema nanê wî hebû dewê wî tune bû, dema dew hebû nan tune bû; dema her du jî hebûn, ew ne li mal bû.
zilam m. man, guy, fellow
m. man
zilamek a man
zilam m/n. peya n.
zilamtî m. peyayîye, peyayênî m.