Encamên lêgerînê
zerrî (Zazaki) (navdêr) dil, qelb.
Bide ber: zêrrî
zerrîn hevalnav, zêrîn
zerrîn m. bot. nergîze, nergîse m.
zerrî kalp
yürek
(m) kalp, yürek, gönül
zerrî ... şîyene canı istemek, canı çekmek, (bir şeyi) yemek istemek Zerrîya mi engure şina. (Canım üzüm istiyor.)
zerrî bede şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerrî beder şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerrî bere şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerrî bide şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerrî bide şîyene (bir şeyi) yemek istemek
zerrî bider şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerrî bijîyayene ... canı istemek, canı çekmek
zerrî bijyayene ... bakınız: zerrî bijîyayene ...
zerrî cifiştene bakınız: zerrî cifîştene
zerrî cifîştene gönül vermek, âşık olmak, sevmek
zerrî cikerdene gönül vermek, âşık olmak, sevmek
zerrî cikewtene gönül vermek, âşık olmak, sevmek
zerrî cişîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerrî debîyene duygulanmak, hislenmek
zerrî dekewtene gönül vermek, âşık olmak, sevmek Zerrîya Zîne dekewtibî Memî. (Zîn Mem’i sevmişti./ Zîn Mem’e âşık olmuştu.)
zerrî dekewtene yewbînan birbirine âşık olmak
zerrî dekewtene yewbînî birbirine âşık olmak Zerrîya Zîne û Memî dekewtibî yewbînî. (Zîn ile Mem birbirlerine âşık olmuşlardı.)
zerrî devistene gönül vermek, âşık olmak, sevmek Memî zerrî devista Zîne. (Mem Zîn’e gönül vermiş/âşık olmuş.)
zerrî devistene yewbînan birbirine âşık olmak
zerrî devistene yewbînî birbirine âşık olmak Zîne û Memî zerrî devistibî yewbînî. (Zîn ile Mem birbirlerine âşık olmuşlardı.)
zerrî hurê fîştene mide bulandırmak
zerrî hurê kewtene mide(si) bulanmak
zerrî pê şîyene (bir şeyi) yemek istemek Zerrîya mi zaf pê şina. (Yemeyi çok istiyorum.)
zerrî perayene ... canı istemek, canı çekmek Zerrîya mi peray engure. (Canım üzüm istedi.)
zerrî perrayene ... bakınız: zerrî perayene ...
zerrî pey şîyayene bakınız: zerrî pê şîyene
zerrî pey şîyayîne bakınız: zerrî pê şîyene
zerrî piranayene gönül vermek, âşık olmak, sevmek Ferhad zerrî nano Şîrine ra. (Ferhad Şirin’e gönül verir/âşık olur.)
zerrî qelibîyayene mide(si) bulanmak Zerrîya ey qelibîyaya. (Midesi bulanmış.)
zerrî qelibnayene mide bulandırmak
zerrî şikitene üzmek
zerrî şikîyayene üzülmek
zerrî şîyayene ... bakınız: zerrî şîyene ...
zerrî şîyene ... canı istemek, canı çekmek, (bir şeyi) yemek istemek Ewro zerrîya to şina çi? (Bugün ne yemek istiyorsun?/ Bugün canın ne [yemek] istiyor?)
zerrî têwdayene mide bulandırmak
zerrî têwdîyayene mide(si) bulanmak Zerrîya ey têwdîyaya. (Midesi bulanmış.)
zerrî têwfîştene mide bulandırmak
zerrî têwkerdene mide bulandırmak
zerrî têwkewtene mide(si) bulanmak
zerrî zîz bîyene duygulanmak, hislenmek
zerrî zîz kerdene duygulandırmak
zerrîcifiştiş (n) bakınız: zerrîcifîştiş (n)
zerrîcifîştiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîcikerdiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîcikewtiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîdebîyayîş (n) duygulanma, hislenme
zerrîdekewtiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîdevistiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîhusk -e, bakınız: zerrîhuşk -e,
zerrîhuşk -e, duygusuz, hissiz; katı yürekli
zerrîhuşkênî (m) duygusuzluk, hissizlik, katı yüreklilik
zerrîhuşkî (m) duygusuzluk, hissizlik, katı yüreklilik
zerrîhuskîye (m) bakınız: zerrîhuşkîye (m)
zerrîhuşkîye (m) duygusuzluk, hissizlik, katı yüreklilik
zerrîn (n) bakınız: zerrên (n)
zerrînas -e, kardiyolog
zerrînasî (m) kardiyoloji
zerrînasîye (m) kardiyoloji
zerrînerm -e, yufka yürekli
zerrînêweş -e, mutsuz
zerrînêweşî (m) mutsuzluk
zerrînêweşîye (m) mutsuzluk
zerrîpêt -e, duygusuz, hissiz; katı yürekli
zerrîpêtî (m) duygusuzluk, hissizlik; katı yüreklilik
zerrîpêtîye (m) duygusuzluk, hissizlik; katı yüreklilik
zerrîpiranayîş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîsenik -e, bakınız: zerrîşenik -e,
zerrîşenik -e, alçakgönüllü, mütevazı
zerrîşenikê (m) bakınız: zerrîşenikî (m)
zerrîşenikî (m) alçakgönüllülük, mütevazılık
zerrîtenik -e, yufka yürekli
zerrîveşn -e, merhametli
zerrîveşn bîyene merhametli olmak
zerrîveşnênî (m) merhametlilik
zerrîveşnî (m) merhametlilik
zerrîveşnîye (m) merhametlilik
zerrîweş -e, mutlu, bahtiyar
zerrîweşî (m) mutluluk, bahtiyarlık
zerrîweşîye (m) mutluluk, bahtiyarlık
zerrîya ... weş bîyene hoşnut olmak
zerrîya ... weş kerdene hoşnut etmek
zerrîya bele kalp
yürek
(m) kalp, yürek
zerrîya … … ra weş bîyene -den hoşnut olmak Wa zerrîya şarî to ra weş bo. (Halk senden hoşnut olsun.)
zerrîya … … waştene canı istemek, canı çekmek
zerrîzîz -e, duygulu, duygun, duygusal; hissi
zerrîzîzbîyayîş (n) duygulanma, hislenme
zerrîzîzênî (m) duygululuk, duygunluk, duygusallık
zerrîzîzî (m) duygululuk, duygunluk, duygusallık
zerrîzîzîye (m) duygululuk, duygunluk, duygusallık
zerrîzîzkerdiş (n) duygulandırma