Encamên lêgerînê
zemanê (tiştekî) derbas bûn 1) (bir şeyin) zamanı geçmek 2) (bir şeyin) zamanı geçmek (mevsimi geçmek)