Encamên lêgerînê
zayok rd 1. doğurgan 2. verimli
zayokî m 1. doğurganlık 2. rd/h doğurganca
zayokî bûn l/ngh doğurganlaşmak
zayokî kirin l/gh doğurganlaştırmak
zayokîbûn m doğurganlaşma
zayokîbûyîn m doğurganlaşış
zayokîkirin m doğurganlaştırma
zayok rd. ternza, zayox, zayoxin
zayokî bûn lng. . ternza bîyene, zayox bîyene