Encamên lêgerînê
zayend cins, cinsiyet.
biy/m 1. cinsiyet, cinslik 2. biyeşey 3. seks
zayenda navdêran rz isimlerin cinsiyeti
zayendar rd eşeyli
zayendarî m eşeylilik
zayende m 1. cinsiyet 2. biy gamet
zayende kirin l/gh erotize etmek
zayendedar rd 1. cinsiyetli 2. gametli
zayendekirî rd erotize edilmiş olan
zayendekirin m erotize etme
zayendguhirî rd transeksüel
m transeksüellik
zayendî rd 1. cinsel, cinsî, seksüel 2. cinsiyet 3. eşeysel
zayendî bûn l/ngh seksileşmek, seksüelize olmak
zayendî kirin l/gh seksileştirmek, seksüelize etmek
zayendîbûn m seksileşme, seksüelize olma
zayendîbûyîn m seksileşme, seksüelize olma
zayendîkirî rd seksileştirilmiş olan
zayendîkirin m seksileştirme, seksüelize etme
zayendîtî m cinsellik
zayendkî rd/h seksice
zayendnas nd/nt cinslik bilimci, seksolog
zayendnasî m cinslik bilimi, seksologji
zayendok rd doğurgan
zayendzan nd/nt cinslik bilimci, seksolog
zayendzanî m cinslik bilimi, seksoloji
zayend 1. cinsiyeta heyberan 2. mêzatî, nêrzatî û bêhêliya peyvan 3. nifş
(navdêr, nêr) cins, seks, mê yan nêr, seks, gan, niyan.
ji: za + -yend.
: zayendî, zayendmê, zayendnêr
zayend kirin (lêker) regezkirin.
ji: zayend + kirin
zayendarî (navdêr, mê) bicinsiyetî.
ji: zayendar + -î
zayendek (navdêr, mê) zayeudik.
ji: zayend +-ek
zayendî cinsî
(navdêr, mê) cinsî, rewşa zayendbûnê.
ji: zayend + -î
zayendîtî cinsîtî
zayendkî (navdêr, mê) bi zayendî.
ji: zayend +-kî
zayendkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zayend
zayendmê (rengdêr) peyvên mê, peyvên ku wek peyva jin ditewin: Av û pirtûk zayendmê ne lê nan û xanî zayendnêr in ji ber ku min dibêje ava min û pirtûka min lê nanê min û xaniyê min..
Herwiha: mê, mêza.
Dijwate: zayendnêr, nêrza, nêr.
ji: zayend + mê.
: zayendmêyî
zayendnas (navdêr, mê) seksolog.
ji: zayend +-nas
zayendnasî (navdêr, mê) seksoloji.
ji: zayend +-nasî
zayendnêr (rengdêr) peyvên nêr, peyvên ku wek peyva mêr ditewin: Nan û xanî zayendnêr in lê av û pirtûk zayendmê ne ji ber ku min dibêje ava min û pirtûka min lê nanê min û xaniyê min..
Herwiha: nêrza, nêr.
Dijwate: zayendmê, mêza, mê.
ji: zayend + nêr.
: zayendnêrî, zayendnêrîtî, zayendnêrtî
zayendnêrî (navdêr, mê) rewşa zayendnêrbûnê.
ji: zayendnêr + -î
zayendzanî (navdêr, mê) regezzanî.
ji: zayend +-zanî
zayend gender
(j.) sex, gender
zayendî (adj.) sexual, sex
zayend Abstammung
Art
Sorte
zayend n. bîyo. cîns, zayende.
zayendar rd. cinsîyetin, zayendin
zayendarî m. cinsîyetinîye, zayendinîye, cinsiyetinênî m.
zayendî rd. cînsî, zayendî
zayendîtî m. bîyo. cînsîye, zayendîye, cînsîyet m.