Encamên lêgerînê
zayîn doğma, doğum, milât.
m 1. doğma, doğuş (dünyaya gelme) 2. doğurma, yavrulama 3. kaynama (yerden çıkma), akma (sıvı maddeler için; bir yerden çıkma) 4. doğum * zayîneke rihet kolay bir doğum 5. doğum (bir kimsenin doğduğu yıl) 6. milat
l/ngh 1. doğmak (dünyaya gelmek) 2. doğurmak, yavrulamak 3. kaynamak (yerden çıkmak), akmak (sıvı maddeler için; bir yerden çıkmak)
zayînandin m doğurma
l/gh doğurmak
zayînbar rd doğurgan
zayînbarî m doğurganlık
zayîndar rd 1. doğumlu, tevellütlü 2. doğurgan
zayîngeh m doğum yeri
zayînî rd 1. doğumsal 2. miladî
zayînname m doğum belgesi
zayînxane doğumevi.
m doğumhane
zayîn/dizê/bizê 1. (sewalê) têjik anîn 2. (tiştê avî) kişîn û li hev zêde bûn *“bila bizê, nêr û mê ferq nake”
zayîngeh (navdêr, mê) cihê zana candaran, cihê bûna zarokan, :nexwe3xaneya zayîn dikeve cada xebat
zayînxane (rengdêr) zayîngeh
zayîn (f.) birth
(bizê) to be born, to give birth
f. birth
zayîn Geburt
zayîn (tiere) gebären
zayîn gebären
geboren werden
zayîn m. mîlad, bîyayis, roja bîyayisê îsayî n.
lng. zayene, bîyene
lng. ziwa bîyene, tereq bîyene, zuya bîyene
m. zayis n.
zayîna bêamad bîyena bê serê xo, rewbîyayis, bîyayiso bê serê xo
zayîna isa n. bîyayisê îsayî n.
zayînbar rd. ternza, zayox, zayoxin
zayîngeh m. zayisxane, zayisgeh, zaxane n.
zayînî rd. mîladî
zayînxane m. zayisxane, zayisgeh, zaxane n.