Encamên lêgerînê
zanadar rd bilinçli, bilinci olan
zanadar bûn l/ngh bilinçlenmek
zanadarbûn m bilinçlenme
zanadarbûyî rd bilinçlenmiş olan
zanadarbûyîn m bilinçleniş
zanadarî m 1. bilinçlilik 2. dirayet