Encamên lêgerînê
zûr m 1. kısık bakış 2.rd dimdik (dikkatlı, ısrarlı bakış)
zûr (i) rd 1. taşlık (yer) 2. ağaçsız yer
zûr bûn l/ngh 1. dikilmek (göz belli bir noktaya uzun süre bakmak) 2. çivilenmek * çavê wê zûr bûbûn li derî dinêhertin gözleri kapıya çivilenmişti 3. baka kalmak (bir noktaya bakıp kalmak)
baka kalmak, keskin bakmak
zûr bûn lê nihêrtin bakakalmak, gözünü alamamak, seyre dalmak, gözle yemek (göz değdirmek)
zûr bûn li (tiştekî) nihêrtin gözünü (veya gözlerini) bir şeye dikmek
zûr kirin l/gh 1. kısmak (göz için; biraz kapamak) 2. kırnıştırmak 3. surat asmak
zûrandin m ulutma
l/gh ulutmak
zûrbûn m 1. dikilme (göz belli bir noktaya uzun süre bakma) 2. çivilenme 3. baka kalma (bir noktaya bakıp kalma)
zûrbûyî rd bir noktaya bakıp kalmış kimse
zûrbûyîn m 1. dikiliş (göz belli bir noktaya uzun süre bakma) 2. çivileniş 3. baka kalış (bir noktaya bakıp kalma)
zûrçik m 1. çim, çimen 2. sürgün (bir bitkide yeni süren filiz)
zûrezûr m 1. ulama 2. ahü zar, ağlayıp sızlama (mec)
zûrik (i) bot/m yaban maydanozu
zûrik (ii) m çimen
zûrik (iii) rd 1. büzük * devê wî zûrik e ağzı büzük 2. kısık (göz kapakları için; hafifçe aralanmış, yumulmuş olan) 3. sivri (ucuna doğru gittikçe incelen) * serê zûrik sivri kafa
zûrik (iv) zo/m toy (Otis tarda)
zûrikandin (i) l/ngh ulutmak (rüzgâr sesi için)
zûrikandin (ii) bnr kizirandin
zûrikî rd/h 1. büzükçe 2. kısıkça 3. sivrice
zûrikî bûn l/ngh 1. büzükleşmek 2. kısılmak (göz için) 3. sivrileşmek, sivrilmek
zûrikî kirin l/gh 1. büzükleştirmek 2. kısıklaştırmak 3. sivrileştirmek, sivriltmek
zûrikîbûn m 1. büzükleşme 2. kısılma (göz için) 3. sivrileşme, sivrilme
zûrikîbûyîn m 1. büzükleşiş 2. kısılış (göz için) 3. sivrileşiş, sivriliş
zûrikîkirin m 1. büzükleştirme 2. kısıklaştırma 3. sivrileştirme, sivriltme
zûrikokî rd 1. büzükçe 2. kısıkça 3. sivrice
zûriktî m 1. büzüklük 2. kısıklık 3. sivrilik
zûrîn m uluma
l/ngh ulumak (köpek, kurt, çakal gibi)
zûriqandin m 1. gözlerinin dikilmebsine neden olma 2. baka kalmasını sağlama
l/gh 1. gözlerinin dikilmebsine neden olmak 2. baka kalmasını sağlamak
zûriqîn m 1. dikilme (göz belli bir noktaya uzun süre bakma) 2. çivilenme 3. baka kalma (bir noktaya bakıp kalma)
l/ngh 1. dikilmek (göz belli bir noktaya uzun süre bakmak) 2. çivilenmek * çavê wê zûriqîbûn li derî dinêhertin gözleri kapıya çivilenmişti 3. baka kalmak (bir noktaya bakıp kalmak)
zûrkirin l/gh 1. kısma (göz için; biraz kapama) 2. kırnıştırma 3. surat asma
zûr kesê ku her li cihekî tenê dinêre
1. gir, kox (navdêr, nêr) gir, kox, çiyak, pêmil.
Bikaranîn: Lêker: zûr bûn, zûr kirin. Navdêr: zûrbûn, zûrkirin Rengdêr: zûrbûyî, zûrkirî.
Herwiha: zîr, zîrik, zûrik, zûrk, zwîr, zwîrik, zwîrk, zîrk.
: zûrgeh, zûrî
zûr bûn li pey hev li heman cihî nihêrîn
1. bi baldarî nihêrîn 2. çav kutan tiştekî
(lêker)(Binihêre:) zûr
zûr kirin (biwêj) mirûzê xwe kirin, pozpirçî bûn. tu ku xwe ew qasî zûr bikî, ew ê jî wisa bike.
zûrandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zûrandin
zûrandin (lêker)(navdêr, mê) arandin, azirandin, dan zûrîn, nerehet kirin, bêhedan kirin, nearam kirin, êşandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: زووراندن.
Herwiha: zîrandin, zwîrandin. Tewîn: Lêker: -zûrîn-.
Têkildar: zûrîn.
: zûrandî, zûrîner
zûrbe (navdêr) , koma guran
zûrbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) zûr
zûrbûyî (rengdêr) (Binihêre:) zûr
zûrezûr 1. dengê seg û guran 2. zêrezêr 3. nalenal *“axîna kûr, ji dilê bi zûrezûr tê”
(navdêr, mê) deng zîrezîr, qîjeqîj, nizeniz.
Bikaranîn: Navdêr: zûrezûrkirin
zûrezûrkirin (navdêr) zîrezîkirin, girîn, niznizkirin
zûrî 1. dema borî ji zûrîn. Binêre;, zûrîn 2. cihê ku zûr lê hene. Binêre;, zûr 3. kirmek xwînmêj. Binêre;, zelû
zûrîn (lêker)(navdêr, mê) hest bi şewata leşî kirin, leş pirr êşîn mîna ku agir pê ketibe, lîrîn, ûzîn, dengê guran yan wek yê guran, pirr girîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: زوورین.
Herwiha: zûran, zûrihan, zûriyan, zûrhan, zûryan, zîran, zîrihan, zîrhan, zîriyan, zîrîn, zîryan, zwîran, zwîrihan, zwîrhan, zwîriyan, zwîrîn, zwîryan. Tewîn: Lêker: -zûr-.
Têkildar: zûrandin.
: zûrî, zûriyayî
zûrîn/dizûre/bizûre 1. (gur) kastekast kirin 2. (mirov) lavayî kirin *“ez çûm serê çiyan û zûriyam wekî guran, birazî nabin bira tu caran”
(gurg û seg) nalîn, zêrîn, azar kêşan, kûstekûst kirin
zûrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zûr kirin
zûrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zûr
zûro 1. çavzoq 2. kesê ku çavên wî her tim tiştê li destê xelqê ye
zûr man v.i. to be lost
zûrezûr f. howling
zûrîn v.i. to howl
v.i. to howl
zûr aufmerksam
bärbeißig
ernst
mürrisch
sauer
starr
unfreundlich
unverwandt
zûr bûn brüllen
stramm stehen
zûrî Blutegel
zûrîn heulen
zûr m. cog. aldak, kere n.
m. zurîyayis, zurayis n.
zûrandin lg. . zurnayene, kustnayene
zûrifîn lng. . weza bîyene (heywan)
m. wezabîyayis n.
zûrik m. zoo. bete m.
rd. sertuj, serpîj, pîj, pîjik
zûrîn lng. kurayene, zurayene (merdim)
lng. zurayene (verg...)
zûr (m) bakınız: zure (m)
-i, bakınız: zor -e,
zûra (n) bakınız: zura (n)
zûra boçini (m) bakınız: zura boçine (m)
zûrayene ulumak
zûrayîş (n) uluma
zûre (m) bakınız: zure (m)
zûreker -e, bakınız: zureker
zûri (m) bakınız: zure (m)
zûrî kerdene bakınız: zurî kerdene
zûrîkerdiş (n) bakınız: zurîkerdiş (n)
zûrîya (n) bakınız: zura (n)
zûrker (n) bakınız: zureker