Encamên lêgerînê
zît m çifte, depik (at, katır ve eşeğin arka ayaklarıya vuruşu, tekme)
zît avêtin l/gh çifte atmak
zîtavêtin m çifte atma
zîtek rd 1. çifteli (çifte atan hayvan) 2. sataşkan (rahat durmayan)
zîtik hayvan tekmesi.
m çifte, tekme (at, katır, eşek vb. nin arka ayaklarıya vuruşu)
zîtik avêtin l/gh çifte atmak, çiftelemek, tekmelemek
çifte atmak (veya vurmak), tekme atmak, kıç atmak (hayvan çifte atmak)
zîtik avêtin (yekî) (birine) çifte atmak, çiftelenmek
zîtik avêtin hev l/bw çifteleşmek
zîtik avêtin hev (û din) tepişmek
zîtik dan l/gh 1. çifte atmak, çiftelemek 2. argo zıplamak
zîtik lê hatin xistin tekmelenmek
zîtik lê xistin l/bw tepmek (hayvan ayağıyla vurmak
zîtikavêtin m çifte atma, çifteleme, tekmeleme
zîtikdan m 1. çifte atma, çifteleme 2. argo zıplama
zîtiklêxistin m tepme (hayvan ayağıyla vurma)
zîtin m eğirme
l/gh eğirmek
zîtirk m 1. çifte, tekme (at, katır, eşek vb. nin arka ayaklarıya vuruşu) 2. argo zıplama
zîtirk dan 1) çifte atmak 2) argo zıplamak
zîtkanî m çifte, tekme (at, katır, eşek vb. nin arka ayaklarıya vuruşu
zîtok rd 1. çifteli (çifte atan hayvan) 2. sataşkan (rahat durmayan)
zîtol m 1. paçavra 2. lime
zîtolzîtolî m 1. paçavra 2. h lime lime
zîtolzîtolî bûn l/ngh 1. paçavraya dönmek 2. lime lime olmak
zîtolzîtolî kirin l/gh 1. paçavraya döndermek 2. lime lime etmek
zîtolzîtolîbûn m 1. paçavraya dönme 2. lime lime olma
zîtolzîtolîkirin m 1. paçavraya dönderme 2. lime lime etme
zîtik pehîna heywanan *“tu bidî zîtikan nedî zîtikan, tu dê bidî heqê dîzikan”
(navdêr, mê) lotik, pên, pehîn, derba bi pî, lêdana bi ling.
Herwiha: zîç, zîçik, zîçk, zît, zîtk, zotik,ji zo ango cot,cotik.
Bide ber: zûtik .Binêre.
Herwiha: zirç.
Bikaranîn: Lêker: zîtik avêtin, zîtik danîn, zîtik lê dan, zîtik dan. Navdêr: zîtikavêtin, zîtiklêdan, zîtikdan.
: zîtikavêj, zîtikavêjî, zîtikdaner, zîtiklêdayî, zîtiklêder
zîtik avêtin hev (biwêj) bi pehînan li hev li ba ketin. ev zarokên min heta ku sibehê zû zîtikan neavêjin hev, taşte naxwin.
zîtik dan (lêker)(Binihêre:) zîtik
zîtikdan (navdêr, mê) (Binihêre:) zîtik
zît m. pasqule, loqtîzik, çifte, çut m., paskile, loq, çut m., paskîl, çitma (heywan) m.
zîtik m. pasqule, loqtîzik, çifte, çut m., paskile, loq, çut m., paskîl, çitma (heywan) m.
zîtik avêtin lg. . pasqule estene, loqî estene, loqtîzikî estene, çitma estene, qine we estene, çirtikî dayene
zîtik lêxistin lg. . pasqule pirodayene, loqtîzike pirodayene, çutma pirodayene