Encamên lêgerînê
zîn n 1. eyer 2. yaş belirtir (at yaşı için kullanırır) * hesp du zînî ye at iki yaşında
m 1. zihin 2. psî zihin
zîn avêtin ser pişta hesp eyer kapatmak (veya kapamak), (hayvana) eyer vurmak
zîn dan ser pişta hesp eyer kapatmak (veya kapamak), (hayvana) eyer vurmak
zîn kirin l/g eyerlemek
zîn li kêçê kirin çok acele etmek, telaşa vermek
zîn vekirin zihin açmak
zîna zina.
m zina
zîna (yekî) jê re hebûn su gibi ezberlemek
zîna (yekî) vebûn zihni açılmak
zîna kirin zina etmek
zînakar nd/nt zina yapan, zinacı
zînaker nd/nt zina yapan, zinacı
zînat m zulüm
zînatker rd zalim
zîndan zindan, hapis.
m 1. zindan 2. mec zindan (çok karanlık ve sıkıntılı yer) * eynî zîndan e zindan gibi * wekî zîndanê zindan gibi
zîndan e kuyu gibi (derin ve karanlık yer)
zîndanî rd zindanda tutuklu olan
zîndanvan n zindancı
zîndar rd canlı
zînde zinde.
rd 1. diri, canlı, yaşayan 2. zinde, dinç
zînde bûn l/ngh 1. dinçleşmek, dincelmek 2. iyileşmek, salâh olmak, sağlığı yerinde olmak
zînde kirin l/gh dinçleştirmek
zîndeber rd canlı, canlı varlık
zîndebûn m 1. dinçleşme, dincelme 2. iyileşme, salâh olma, sağlığı yerinde olma
zîndebûyîn m 1. dinçleşiş, dinceliş 2. iyileşme, salâh olma, sağlığı yerinde olma
zîndedijî m antibiyotik
zîndekî rd biyolojik
zîndekirin m dinçleştirme
zîndetî m dinçlik
zîndewar rd diri, dirimli
zîndewarî m 1. dirilik 2. dinçlik
zîndewer rd 1. diri, canlı, dirimli 2. dinç 3. m dirim kurgu
zîndewerane rd dirice
zîndewerî rd 1. dirim kurgusal 2. m dirimlik
zîndeweriyî rd dirimsel
zîndewerzan nd/nt dirim bilimci, biyolog
zîndewerzanî m dirim bilim, biyoloji
zîndewerzaniyî rd dirim bilimsel, biyolojik
zînê kotanê nd pulluğun karık tekerleği
zînekar bnr zinêkar
zînet n ziynet, takı, süs (zinnet eşyası)
zînevîrç bnr zirnazîq
zînewer rd canlı
zînhar b zinhar
zînî (i) m tümsek
zînî (ii) rd zihnî, zihinsel
zînker n 1. eyerci 2. saraç
zînkerî m 1. eyercilik 2. saraçlık
zînkirî rd eyerli
zînkirin m eyerleme
zîno m dalak
zînû bnr zîno
zîn alava ku datînin ser hespan û li serê siwar dibin *merivê dîn, naçe ser zîn
zîn kirin zîn danîn ser pişta hespê û girêdan
(lêker)(Binihêre:) zîn
zîn kutan ser (yekî) (biwêj) daxwaza pêkanîna tiştekî hema wê gavê xwestin. vê keçikê zîn kutaye ser min, hema dibêje, îro were min ji dê û bavê min bixwaze.
zîn li bizinê kirin bi lez û bez tevdîra çûyînê kirin
zîn û pûsat kirin (biwêj) amade kirin. min êvarê got, hew min mêze kir ku sibê zit mêrikî xwe zîn û pûsat kiriye û li ber derê min sekiniye jî.
zîn û pûsatên xwe şidandin (biwêj) xwe amade kirin. refiqeyê zîn û pûsatên xwe şidandin, him zor wê bidin sekinandin.
zîn vekirin (Binihêre:) zîn
zîndankirin (navdêr) xistin nav zîndanê, girtin
zîndankirinbar (rengdêr) bendkirinbar.
ji: zîndankirin +-bar
zîndanvan (navdêr, mê) wurdiyan.
ji: zîndan +-van
zîndewer (navdêr, nêr) candar, canewer, jiyandar
zîndewerî (navdêr, mê) biyonîk, jiyanî, giyanî.
ji: zîndewer +-î
zîndeweriyî (navdêr, mê) jiyanî, heyatî, biyolojîk.
ji: zîndewer +-iyî
zîndewerzan (navdêr, mê) biyolog.
ji: zîndewer +-zan
zîndewerzanî (navdêr, mê) biyolojî.
ji: zîndewer +-zanî
zînet xeml, arayişt
(navdêr, mê) zîwer, ziber, xişr, xeml, nîgar, dekor, nexş, neqş, dirûv, wêne, rism.
Bikaranîn: Lêker: zînet kirin. Navdêr: zînetkirin Rengdêr: zînetkirî.
Herwiha: zeynet, ziynet
zînet kirin (lêker)(Binihêre:) zînet
zînetkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zînet kirin
zînetkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zînet
zînî 1. gir 2. kêrt
(navdêr, mê) bîrayî, zîhnî.
ji: zîn +-î
zînker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê zîn dike, koşker, cildirû.
ji: zîn + -ker
zînkerî (navdêr, mê) koşkerî, seracî, seracîtî.
ji: zîn +-kerî
zînkirî 1. hespê ku zîn danîne ser piştê û tengê wî şidandine 2. amade *”dostê kevn, hespa zînkirî ye”
(rengdêr) ya/yê ku hatiye zîn kirin
zînkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zîn
zîn zêv.i. to live, come to life
zêv.i. to live, come to life
zînet (f.) ornament
zîn Ausschmückung
Sattel (Pferde)
Verzierung
zîn kirin aufsatteln (Pferd)
satteln
zînet Ausschmückung
Verzierung
zîn n. zîn, zên, jên, zîen, jen n.
zîn kirin lg. zîn kerdene
zîna m. zîna, zînya, zîne m.
zîna kirin tg.
zînakar rd. zînekar, zînaker, zînyakar
zînakarî m. zînekarîye, zînekarênî m.
zîndan m. zîndan, jîndan, zêndan n.
zîndanwan n. zîndand, zîndanwan n.
zînde rd. cande, candar, gîyande, ganî, gande, cunde
zîndebûn lng. . cande bîyene, gîyande bîyene, candeyîyene
m. candebîyayis, gîyandebîyayis n.
zîndetî m. candeyîye, candeyênî m.
zîndewar rd. cande, candar, gîyande, gande,cunde
zînekar rd. zînekar, zînaker, zînyakar
zînet n. zîwer, xisr, zêwer, zînet, zîber, nesir n.
zîngîn lng. . zingayene
zînhar n. nêbo ke, zînhar, mebo ke, saqin, nêbo nêbo
zînî n. cog. gir, tûm, tîl, tap, qîl, pul, tûmik, tilik, komik, qot, tepe, tile n.
zînker n. zînd, zînwan, zînkar n.
zînkirî rd. zînkerde, zînin
zînkirin m. zînkerdis n.