Encamên lêgerînê
yom yom, qidoş, oxur m
yom tutmak bi yom dîtin
yom yom tutmak bi yom dîtin
yom yom, qidoş, oxurm
yomsuz bêyom, bêqidoş, bêoxur rd
bêyom, bêqidoş, bêoxur rd
yomsuzluk bêyomî, bêqidoşî, bêoxurî m
bêyomî, bêqidoşî, bêoxurî m
yom nd 1. uğur, kut 2. rd uğur (bu nitelikte olduğurna inanılan şey)
yom kippur Di cihûtiyê de roja kefalatê.
yom m. yom, oxir n.