Encamên lêgerînê
yegane yêgane, yekane, tekane, yekta rd
yegane rd yegâne, biricik, tek
yeganefiroş nd/rd tekelci
yeganefiroşî m 1. tekelcilik 2. m tekel, monopol
yeganefiroşîtî m tekelcilik