Encamên lêgerînê
yazma 1. nivîsîn, nivîsan, karê nivîsînê 2. pot û paçên ku li ser wan çîn û şekil hene, çi destan û çi jî bi qaliban hatiye çêkirin 3. hibrî. lêçek, çît, çîtik, şar, çarik, vale, xavik (serpoşên jinan) 4. binguhk (nexweşîneke guh) 5. destnivîsar *yazma eser berhema destnivîsar m
1. nivîsîn, nivîsan, karê nivîsînê 2. pot û paçên ku li ser wan çîn û şekil hene, çi destan û çi jî bi qaliban hatiye çêkirin 3. hibrî, lêçek, çît, çîtik, şar, çarik, vale, xavik (serpoşên jinan) 4. binguhk (nexweşîneke guh) 5. destnivîsar * yazma eser berhema destnivîsarm
yazma yitimi agrafi psî
agrafî psî
yazmacı kesê ku bi destan an jî bi qalibên textîn çîn û şeklan li ser çît, yemenî, lihêf û fişten wisa çêdike
kesê ku bi destan an jî bi qalibên textîn çîn û şeklan li ser çît, yemenî, lihêf û tiştên wisa çêdike
yazmacılık karê "yazmacı"
karê “yazmacı”
yazmak (I) 1. nivisandin, nivîsîn, nivîstin, venivîsîn *anılarını yazmaya başladı dest bi nivîsandina bîranînên xwe kirin 2. nivisandin, nivîsîn, nivîstin (ji bo bi nivîskî daraştina tiştekî) *adresini bilmiyorum ki yazayım ez navnîşana wê nizanim ku binivîsim 3. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (ji bo nivîskarîkirinê) *günlük gazetede yazıyor di rojnameya rojane de dinivîsîne 4. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (ji bo bi awayekî nivîskî ragihandina tiştekî) *ben sonucu size yazacağım ez dê encamê ji te re binivîsim 5. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (pêkanîna berhemeke zanistî û hunerî) 6. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (bi hejmaran çendahiyê daxuyandin) 7. tomar kirin, qeyd kirin, tomarî (...) kirin *çocuğu okula yazdılar zarok tornan dibistanê kirin 8. raxistin 9. çêkirin (ji bo xemlandina rûyê bûkê) 10. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (ji bo diyarkirina ayendeya yekî) *yazan böyle yazmış ê ku nivîsandiye wiha nivîsandiye (mec) l/gh
yazmak (i) 1. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin, venivîsîn * anılarını yazmaya başladı dest bi nivîsandina bîranînên xwe kirin 2. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (ji bo bi nivîskî daraştina tiştekî) * adresini bilmiyorum ki yazayım ez navnîşana wê nizanim ku binivîsim 3. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (ji bo nivîskarîkirinê) * günlük gazetede yazıyor di rojnameya rojane de dinivîsîne 4. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (ji bo bi awayekî nivîskî ragihandina tiştekî) * ben sonucu size yazacağım ez dê encamê ji te re binivîsîm 5. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (pêkanîna berhemeke zanistî û hunerî) 6. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (bi hejmaran çendahiyê daxuyandin) 7. tomar kirin, qeyd kirin, tomarî (...) kirin * çocuğu okula yazdılar zarok tomarî dibistanê kirin 8. raxistin 9. çêkirin (ji bo xemlandina rûyê bûkê) 10. nivîsandin, nivîsîn, nivîstin (ji bo diyarkirina ayendeya yekî) * yazan böyle yazmış ê ku nivîsandiye wiha nivîsandiye (mec) l/gh * yazıp çizmek nivîsandin û xêz kirin, qelem avêtin ser kaxiz, qelem li ser kaxiz birin û anîn
yazman 1. nivîsyar, nivîsevan, katib (ji bo kesên ku ragihandinê pêk tîne) 2. sekreter (ji bo kesê ku ji rêveberî û ragihandinê berpirs e) nd/nt
1. nivîsyar, nivîsevan, katib (ji bo kesên ku ragihandinê pêk tîne) 2. sekreter (ji bo kesê ku ji rêveberî û ragihandinê berpirs e) nd/nt
yazmanlık 1. nivîsyarî, nivîsevanî 2. sekreterî m
1. nivîsyarî, nivîsevanî 2. sekreterî m
yazma-I nuştiş (n)
yazma-II qemte (m), qemta kaxite (m), leçege (m), vala (m)
yazmak nuştene