Encamên lêgerînê
yay 1. kevan n 2. yay *kilidin yayı yaya kılîdê m 3. jî *keman yayı jiya kemanê n 4. zemberek m 5. kevan (ji bo kevanjentinê) m
Kevan, Birca Kevanê ast/n
Kevan, Birca Kevanê ast/n
1. kevann 2. yay * kilidin yayı yaya kilîdêm 3. jî * keman yayı jiya kemanên 4. zemberekm 5. kevan (ji bo kevanjentinê)m
yay gibi 1) mîna kevanê xwar 2) pir vezelandî
1) mîna kevanê xwar 2) pir vezelandî
yay kirişi jî, jih, kêşik
jî, jih, kêşik
yaya 1. peya (kesên ku bi piyan diçin) rd 2. bi peyatî, bi lingan, bi piyan h
1. peya (kesên ku bi piyan diçin)rd 2. bi peyatî, bi lingan, bi piyan h
yaya bırakmak Di ser (yekî) re bûn. Ji (yekî) bihurîn.
yaya geçidi bihura peyayan
bihura peyayan
yaya gelmek peyatî hatin, bi lingan hatin, bi piyan hatin
peyatî hatin, bi lingan hatin, bi piyan hatin
yaya gitmek peya çûn, bi piyan çûn, bi lingan çûn
peya çûn, bi piyan çûn, bi lingan çûn
yaya kaldın tatar ağası te bilind baz da lê tu nizm keti
te bilind baz da lê tu nizm ketî
yaya kaldın tatarağası Tu li piyan hatî hiştin. (tu yê nikaribî daxwazên xwe pêk bînî. Dê ji cihê ku tu pê bawer î, alîkarî jê neyê.)
yaya kaldırımı peyarê, peyarêk
peyarê, peyarêk
yaya kalmak 1) li paş man 2) bêalîkar man
1) li paş man 2) bêalîkar man
I) Li paş man. II) Bêalîkar man.
yayalık peyatî m
peyatî m
yayan 1. peyarî, bi peyatî, bi piyan, bi lingan h 2. peya, peyar rd 3. nezan, cahil (mec) rd
1. peyarî, bi peyatî, bi piyan, bi lingan h 2. peya, peyarrd 3. nezan, cahil (mec)rd
yayan gelmek bi peyatî hatin, bi lingan hatin, bi piyan hatin
bi peyatî hatin, bi lingan hatin, bi piyan hatin
yayan gitmek bi peyatî çûn, bi linan çûn, bi piyan çûn
bi peyatî çûn, bi linan çûn, bi piyan çûn
yayan yapıldak peya û pêxas h
peya û pêxas h
peya û pêxas
Peya û pêxas.
yayanyapıldak bnr yayan yapıldak
yayçizer pergel m
pergel m
yaydırma peresandin, felişandin m
peresandin, felişandin m
yaydırmak 1. peresandin, felişandin l/gh 2. dan çêrandin l/lb 3. dan belavkirin l/lb
1. peresandin, felişandin l/gh 2. dan çêrandin l/lb 3. dan belavkirin l/lb
yaygara carecar, cirecir, birebir, berbezı, şemate, qîjeqîj, qajeqaj, qalmeqal m
carecar, cirecir, birebir, berbezî, şemate, qîjeqîj, qajeqaj, qalmeqalm
yaygara koparmak (veya yaygarayı basmak) kirin cirecır, kirin birebir, kirin xirecir
yaygara koparmak (veya yaygarayı basmak) kirin cirecir, kirin birebir, kirin xirecir
yaygaracı carcarok, carcar, berbezên, şernateker rd
carcarok, carcar, berbezên, şemateker rd
yaygaracılık carcaroyî, birebirkerî, berbezênî, şematekerî m
carcaroyî, birebirkerî, berbezênî, şematekerî m
yaygarayı basmak Kirin xirecir. Kirin cirecir. Kirin birebir.
yaygı cîrax, bestir, tayî, tej (tiştên mîna tej, merşik, palas û beran) m
cîrax, bestir, tayî, tej (tiştên mîna tej, merşik, palas û beran) m
yaygın 1. belavbûyî 2. belave, berbelav, belav, pert 3. şob, şewb, şof (ji bo nexweşîna belavbûyî) rd
1. belavbûyî 2. belave, berbelav, belav, pert 3. şob, şewb, şof (ji bo nexweşîna belavbûyî) rd
yaygınlaşma belavebûn, berbelavbûn, pert bûn, belavbûn m
belavebûn, berbelavbûn, pertbûn, belavbûn m
yaygınlaşmak belave bûn, berbelav bûn, pert bûn, belav bûn l/ngh
belave bûn, berbelav bûn, pert bûn, belav bûn l/ngh
yaygınlaştırma belavekirin, berbelavkirin, pertkirin, belavkirin
belavekirin, berbelavkirin, pertkirin, belavkirin m
yaygınlaştırmak belave kirin, berbelav kirin, pert kirin, belav kirin l/gh
belave kirin, berbelav kirin, pert kirin, belav kirin l/gh
yaygınlık belavetî, pertî, berbelavî, belavbûnî m
belavetî, pertî, berbelavî, belavbûnî m
yayı yayma kêlan
yayık (I) meşk, dewkul, sirsûm, xinûsî, dok, doka m (II) belavbûyî, vêl
yayık (i) meşk, dewkul, sirsûm, xinûsî, dok, dokam
yayık (ii) belavbûyî, vêl
yayık ağzlı kesê ku gava dipeyive gotinan dirêj dike
kesê ku gava dipeyive gotinan dirêj dike
yayık yayık (konuşmak) Axaftina ku gotin di dev de tên cûtin û dirêjkirin.
yayık yayma kêlan
yayık yaymak keyandin, dew kulandin, meşk kil kirin, dew pê ve kirin, kil kirin
dewkul kulandin, meşk kulandin
keyandin, dew kulandin, meşk kil kirin, dew pê ve kirin, kil kirin
dewkul kulandin, meşk kulandin
yayılı raxistî rd
raxistî rd
yayılım 1. pijilîn, firikîn, belavbûn l/tb 2. (şoba) belavbûn (ji bo nexweşînê) 3. peresîn, berbelav bûn, belave bûn 4. lêzêdebûn, lêçêrîn 6. pêdeçûn (mec) 7. çêrandin 8. pelaxî, xwedirêjkirin m
yayılımcı emperyalîst nd/rd
emperyalîst nd/rd
yayılımcılık emperyalîzm m
emperyalîzm m
yayılıp kurulmak pelax bûn, li berê pehn bûn
yayılma 1. pijilîn, firikîn, belavbûn l/tb 2. (şoba) belavbûn (ji bo nexweşînê) 3. peresin, berbelav bûn, belave bûn 4. lêzêdebûn, lêçêrîn 6. pêdeçûn (mec) 7. çêrandin 8. pelaxî, xwedirêjkirin m
1. pijilîn, firikîn, belavbûn l/tb 2. (şoba) belavbûn (ji bo nexweşînê) 3. peresîn, berbelav bûn, belave bûn 4. lêzêdebûn, lêçêrîn 6. pêdeçûn (mec) 7. çêrandin 8. pelaxî, xwedirêjkirin m
yayılmak 1. pijilîn, firikîn, belav bûn l/ngh 2. (şoba) lê belav bûn (ji bo nexweşînê) l/bw 3. peresîn l/ngh, berbelav bûn l/ngh, belave bûn l/ngh. belavî bûn l/ngh, felişîn l/ngh, gelemperî bûn l/ngh, lê belav bûn l/bw *halkın arasında saz bu kadar yayılmamıştı saz ev qas li nav gel belav nebûbû 4. lê zêde bûn, lê çêrîn (ji bo birin û lekeyan) *yağ lekesi çabuk yayılır lekeya rûn zû lê zêde dibe, lekeya rûn zû lê diçêre l/bw 5. hatin raxistin l/tb 6. bi ser de çûn, pê de çûn (mec) *bu konuda şimdilik yayılmak istemiyor ez naxwazin zêde bi ser vê mijarê de herîm l/ngh 7. çêrandin (ji bo pez) l/gh 8. pelax bûn l/ngh, xwe dirêj kirin l/bw 9. li berê pehn bûn, li berê
1. pijilîn, firikîn, belav bûn l/ngh 2. (şoba) lê belav bûn (ji bo nexweşînê) l/bw 3. peresîn l/ngh, berbelav bûn l/ngh, belave bûn l/ngh, belavî bûn l/ngh, felişîn l/ngh, gelemperî bûn l/ngh, lê belav bûn l/bw * halkın arasında saz bu kadar yayılmamıştı saz ev qas li nav gel belav nebûbû 4. lê zêde bûn, lê çêrîn (ji bo birîn û lekeyan) * yağ lekesi çabuk yayılır lekeya rûn zû lê zêde dibe, lekeya rûn zû lê diçêre l/bw 5. hatin raxistin l/tb 6. bi ser de çûn, pê de çûn (mec) * bu konuda şimdilik yayılmak istemiyor ez naxwazin zêde bi ser vê mijarê de herim l/ngh 7. çêrandin (ji bo pez) l/gh 8. pelax bûn l/ngh, xwe dirêj kirin l/bw 9. li berê pehn bûn, li berê pelixîn (argo) l/bw * yayılıp kurulmak pelax bûn, li berê pehn bûn
yayım 1. weşan, weşînek, pexş, neşr (ji bo çapkirin û belavkirina pirtûk, rojname û tiştên wisa) 2. weşînek (ji bo weşandina tiştekî di radyo û televizyonê de) m
1. weşan, weşînek, pexş, neşr (ji bo çapkirin û belavkirina pirtûk, rojname û tiştên wisa) 2. weşînek (ji bo weşandina tiştekî di radyo û televizyonê de) m
yayımcı 1. weşîner, weşanger, w.eşankar, edîtor 2. weşîner (ji bo weşîna bi riya wekî radyo û televizyonê) nd/nt
1. weşîner, weşanger, weşankar, edîtor 2. weşîner (ji bo weşîna bi riya wekî radyo û televizyonê) nd/nt
yayımcılık weşînerî, weşankarî, weşangerî m
weşînerî, weşankarî, weşangerî m
yayımlama 1. weşandin, pexşkirin, neşrkirin (ji bo weşandina tiştên mîna pirtûk, kovar û rojnameyê) 2. weşandin, pexşkirin (ji bo weşîna bi riya wekî radyo û televizyon) 3. ragihandin, îlankirin, daxuyandin m
1. weşandin, pexşkirin, neşrkirin (ji bo weşandina tiştên mîna pirtûk, kovar û rojnameyê) 2. weşandin, pexşkirin (ji bo weşîna bi riya wekî radyo û televizyonê) 3. ragihandin, îlankirin, daxuyandin m
yayımlamak 1. weşandin, pexş kirin, neşr kirin (ji bo weşandina tiştên mîna pirtûk, kovar û rojnameyê) 2. weşandin, pexş kirin (ji bo weşîna bi riya wekî radyo û televizyonê) 3. ragihandin, ilan kirin, daxuyandin l/gh
1. weşandin, pexş kirin, neşr kirin (ji bo weşandina tiştên mîna pirtûk, kovar û rojnameyê) 2. weşandin, pexş kirin (ji bo weşîna bi riya wekî radyo û televizyonê) 3. ragihandin, îlan kirin, daxuyandin l/gh
yayımlanma pexşbûn m
pexşbûn m
yayımlanmak 1. pexş bûn l/ngh 2. hatin weşandin, hatin pexşkirin, hatin neşrkirin l/tb
1. pexş bûn l/ngh 2. hatin weşandin, hatin pexşkirin, hatin neşrkirin l/tb
yayın weşan, weşînek, weşanek, pexş m
weşan, weşînek, weşanek, pexşm
yayın balığı masîpisîk, masiyê loko (Silurus glanis) zo/n
masîpisîk, masiyê loko (Silurus glanis) zo/n
yayın evi weşanxane m
weşanxane m
yayın yapmak weşan kirin, pexş kirin
weşan kirin, pexş kirin
yayıncı bnr yayımcı
bnr yayımcı
yayıncılık bnr yayımcılık
bnr yayımcılık
yayınlamak 1. weşandin, pexş kirin, neşr kirin (ji bo weşandina tiştên mîna pirtûk, kovar û rojnameyê) 2. weşandin, pexş kirin (ji bo weşîna bi riya wekî radyo û televizyonê) 3. ragihandin, îlan kirin, daxuyandin l/gh
1. weşandin, pexş kirin, neşr kirin (ji bo weşandina tiştên mîna pirtûk, kovar û rojnameyê) 2. weşandin, pexş kirin (ji bo weşîna bi riya wekî radyo û televizyonê) 3. ragihandin, îlan kirin, daxuyandin l/gh
yayınlanlam 1. pexş bûn l/ngh 2. hatin weşandin, hatin pexşkirin, hatin neşrkirin l/tb
1. pexş bûn l/ngh 2. hatin weşandin, hatin pexşkirin, hatin neşrkirin l/tb
yayıntı tiştên belawelabûyî rd
tiştên belawelabûyî rd
yayla 1. panav, plato erd/m 2. zozan n, war n, aran m
1. panav, plato erd/m 2. zozan n, war n, aranm
yayla çayı giyayê sêvê bot/nd
giyayê sêvê bot/nd
yayla çiçeği kulîlka qesar bot/nd
kulîlka qesar bot/nd
yayla çorbası taxûz, qatme
taxûz, qatme
yayla harcı koda zozanî hd
koda zozanî hd
yayla muzu - rihî. (fêkiya giyayek ku li çiyayan çêdibe. ter e û avî ye. Hinekî tirş e. Zirav û bi qasê 30-50 cm dirêj e.)
yaylacı zozanvan, zomevan, zomî nd/nt
zozanvan, zomevan, zomî nd/nt
yaylacılık 1. zozanvanî, zomevanî 2. zozanvanî (ji bo birina pez ber bi zozanan ve) m
1. zozanvanî, zomevanî 2. zozanvanî (ji bo birina pez ber bi zozanan ve) m
yayladere Xorxol (Navçeyeke girêdayî Çewlîgê)
yaylak çêrgeh, bargeh m
çêrgeh, bargeh m
yaylakıye rûçêr m
rûçêr m
yaylama derketina zozanan m
derketina zozanan m
yaylamak derketin zozanan l/ngh
derketin zozanan l/ngh
yaylanma lokan m
lokan m
yaylanmak lokîn l/ngh
lokîn l/ngh
yaylatma lokandin m
lokandin m
yaylatmak lokandin l/gh
lokandin l/gh
yaylı biyay rd
biyayrd
yaylı çalgılar (veya yaylı sazlar) amûrên jîdar
yaylı çalgılar (veya sazlar) amûrên jîdar
yaylım 1. belavbûn, belawelayî 2. çêrgeh m
1. belavbûn, belawelayî 2. çêrgehm
yaylım ateşi şelig
şelig
yayma 1. raxistin, danîn 2. ragihandin, îlankirin, lêbelavkirin 3. jêzêdebûn, jêbelavbûn 4. lêzêdekirin, lêçêrandin 5. peresandin, belave kirin 6. çêran, çêrî 7. belawebûn m
1. raxistin, danîn 2. ragihandin, îlankirin, lêbelavkirin 3. jêzêdebûn, jêbelavbûn 4. lêzêdekirin, lêçêrandin 5. peresandin, belave kirin 6. çêran, çêrî 7. belawebûn m
yaymak 1. raxistin, danîn *yatakları yaymak cih raxistin, nivîn danîn l/gh 2. ragihandin l/gh, îlan kirin l/gh, (lê) belav kirin l/bw *çetenin ismini her tarafa yaydı navê çeteyê ragihande her aliyî, navê çeteyê li her hêlê belav kir l/gh 3. jê zêde bûn, jê belav bûn *bu hastalığı sivrisinekler yaydı ev nexweşîn ji kermêşan belav bûye l/bw 4. lê zêde kirin l/bw, lê çêrandin l/gh *lekeyi yaymak leke lê çêrandin 5. peresandin, belave kirin, feşartin, feşandin (jibo belavekirina ramenek, berhemekê û hwd.) l/gh 6. çêrandin *malları yaymak pez çêrandin l/gh 7. belawe kirin *elbiseleri ortalığa yaymışlar kine li navrastê belawela kirine l/bw
1. raxistin, danîn * yatakları yaymak cih raxistin, nivîn danîn l/gh 2. ragihandin l/gh, îlan kirin l/gh, (lê) belav kirin l/bw * çetenin ismini her tarafa yaydı navê çeteyê ragihande her aliyî, navê çeteyê li her hêlê belav kir l/gh 3. jê zêde bûn, jê belav bûn * bu hastalığı sivrisinekler yaydı ev nexweşîn ji kermêşan belav bûye l/bw 4. lê zêde kirin l/bw, lê çêrandin l/gh * lekeyi yaymak leke lê çêrandin 5. peresandin, belave kirin, feşartin, feşandin (jibo belavekirina ramenek, berhemekê û hwd.) l/gh 6. çêrandin * malları yaymak pez çêrandin l/gh 7. belawe kirin * elbiseleri ortalığa yaymışlar kinc li navrastê belawela kirine l/bw
yayvan vêl, vêlik, vêt, vêtik rd
vêl, vêlik, vêt, vêtik rd
yayvanlaşma vêlbûn, vêtbûn, vêtikîbûn m
vêlbûn, vêtbûn, vêtikîbûn m
yayvanlaşmak vêl bûn, vêt bûn, vêtikî bûn l/ngh
vêl bûn, vêt bûn, vêtikî bûn l/ngh
yayvanlık vêlikîtî, vêtikîtî m
vêlikîtî, vêtikîtî m
yayvansı vêlikî, vêtikî rd
vêlikî, vêtikî rd
yay (DYA), Evqas.
yay (m, z) bakınız: aye (m, z)
(m, nm) 1)teyze 2)b. yayê
(m, z) bakınız: aye (m, z)
yayê teyze (hitap hali)
yayî (m) 1)b. yay-I (m, nm) 2) bakınız: yayê
yaykê teyze (hitap hali)
yayke (m) teyze
yaykêna (m) teyze kızı, teyzezade
yaykeyna (m) bakınız: yaykêna (m)
yaykeza (n) teyze oğlu, teyzezade
yayki (m) bakınız: yayke (m)
yaykiza (n) bakınız: yaykeza (n)
yaykkeyna (m) bakınız: yaykêna (m)
yaykza (n) bakınız: yaykeza (n)
yayık meşke (m)
yayık yaymak meşke nîritene, meşke şanayene, meşke şanitene
yayım weşanayîş (n), neşr (n)
yayımlamak weşanayene, neşr kerdene
yayımlanmak weşanîyayene, neşr bîyene
yayın weşan (n), neşrîyat (n)
yayınevi weşanxane (n)
yayla ware (n), zozan (n)