Encamên lêgerînê
yatışma 1. kêmkirin, danîn, sistkirin (ji bo ba, berf û baran) 2. kemijîn, vepesirîn, amoşbûn, aramoşbûn (ji bo hêrs, coş, êş û tirsê) 3. kemijîn, kerbûn (ji bo serhildan, şemate û xireciran) 4. aşbûn, aştbûn, haştbûn (ji bo sekna girîna zarokan û hêrsbûnê) m
1. kêmkirin, danîn, sistkirin (ji bo ba, berf û baran) 2. kemijîn, vepesirîn, amoşbûn, aramoşbûn (ji bo hêrs, coş, êş û tirsê) 3. kemijîn, kerbûn (ji bo serhildan, şemate û xireciran) 4. aşbûn, aştbûn, haştbûn (ji bo sekna girîna zarokan û hêrsbûnê) m
yatışmak 1. kêm kirin, danîn, sist kirin (ji bo ba, berf û baran) *fırtına yatıştı firtûneyê kêm kir (an jî firtûneyê sist kir) l/gh 2. kemijîn, vepesirîn, hêmin bûn, amoş bûn, aramoş bûn, parça (yekî) danîn (ji bo hêrs, coş, êş, tirs û hwd.) l/ngh 3. kemijîn, ker bûn (ji bo serhildan, şemate û xireciran) l/ngh 4. aş bûn, aşt bûn, haşt bûn (ji bo sekna girîna zarokan û hêrsbûnê) l/ngh
1. kêm kirin, danîn, sist kirin (ji bo ba, berf û baran) * fırtına yatıştı firtûneyê kêm kir (an jî firtûneyê sist kir) l/gh 2. kemijîn, vepesirîn, hêmin bûn, amoş bûn, aramoş bûn, parça (yekî) danîn (ji bo hêrs, coş, êş, tirs û hwd.) l/ngh 3. kemijîn, ker bûn (ji bo serhildan, şemate û xireciran) l/ngh 4. aş bûn, aşt bûn, haşt bûn (ji bo sekna girîna zarokan û hêrsbûnê) l/ngh