Encamên lêgerînê
yahud 1. Cihû, Cihûd, Coleke,Yahudî, Mûsewî 2. tirsonek, tirsik, newêrek (mec) 3. çikot, tima, çikûs (mec) rd
yahud pazarlığı bazarhişkî m
yahudi 1. Cihû, Cihûd, Coleke, Yahudî, Mûsewî 2. tirsonek, tirsik, newêrek (mec) 3. Çikot, tima, çikûs (mec) rd
1. Cihû, Cihûd, Coleke,Yahudî, Mûsewî 2. tirsonek, tirsik, newêrek (mec) 3. çikot, tima, çikûs (mec)rd
yahudi baklası baqilê pisîkan, baqilê tehl, talîşk, zirbeqle bot/nd
baqilê pisîkan, baqilê tehl, talîşk, zirbeqle bot/nd
yahudi pazarlığı Bazarhişkî m
bazarhişkî m
yahudice 1. Îbranî, Cihûkî 2. tiştê ku xweserî Îbranî ye rd
1. Îbranî, Cihûkî 2. tiştê ku xweserî Îbranî ye rd
yahudilik 1. Cihûbûn, Cihûtî, Yahûdîbûn 2. Cihûtî, Mûsewîtî (dînê yahûdîtiyê) m
1. Cihûbûn, Cihûtî, Yahûdîbûn 2. Cihûtî, Mûsewîtî (dînê yahûdîtiyê) m
yahudî nd/rd Yahudi
yahudîbûn m 1. Yahudileşme 2. Yahudilik
yahudîkî rd/h Yahudice, Yahudilere yaraşır bir biçimde
yahudîtî m Yahudilik