Encamên lêgerînê
xwezil h 1. keşke 2. m öykünme, özenme
xwezil bi derve kirî lê ne bi hundir kirî dışı kalaylı içi alaylı
xwezila h keşke
xwezila xwe (yekî) pê hatin (biri) öykünmek
xwezila xwe pê anîn l/bw öykünmek
xwezilok nd/nt 1. isterikli 2. öykünmeci, özentili bi
xwezilokî rd 1. isteriklice 2. öykünmecice, özentilice
xwezilokî lê nihêrtin kedi cigere bakar gibi bakmak
xwezil ich wünschte, wenn nur...
wären wir doch
xwezil h. xezila, kaska, xezika, xasya, xwezila, kaskena, kaskona, xojîv
xwezilok rd. xezilker