Encamên lêgerînê
xwe kirin (cihekî) -e kapanmak * xwe kiriye hundir û misêwa dixebite eve kapanmış, habire çalışıyor
xwe kirin ber çavê (yekî) (birinin) damarına girmek
xwe kirin ber devê (yekî) burnunun dibine sokulmak
xwe kirin ber loman adının kötüye çıkmasına sebep olmak
xwe kirin binê deyn borca girmek, borç altına girmek
xwe kirin bîra (yekî) kendini hissettirmek
xwe kirin çav satmak (bir kimse kendini olduğundan daha değerli göstermek)
xwe kirin çavên (hevalan) kendini satmak (kendisinde olmayan iyi nitelikleri varmış gibi göstermek)
xwe kirin çavên (yekî) (birinin) gözüne girmek
xwe kirin çincîla (yekî) (birine) sığınmak, (birinin) şefaatine sığınmak
xwe kirin dar l/bw kasılmak, kendini kasmak
kendini kasmak
xwe kirin dilan kalbine girmek
xwe kirin dilê (yekî) kalbine girmek
xwe kirin girê l/bw büzülmek
xwe kirin girêk l/bw büzülmek, soğuktan kendini büzmek
xwe kirin hevalê (yekî) 1) kendini başkasıyla bir tutmak 2) (birinin) düzeyine inmek
xwe kirin kom l/bw 1. toplanmak 2. kürnemek (hayvanlar için; sıcağın veya soğuğun etkisiyle birbirine sokulup toplanmak)
xwe kirin kurîşk büklüm püklüm olmak, sınık olmak
xwe kirin mesrefê masrafa girmek
xwe kirin nav dest û piyan kendini alçaltmak
xwe kirin nav tiştan söze atılmak
xwe kirin nav xeberdanê söze atılmak
xwe kirin qalikê xwe (kendi) kabuğuna çekilmek
xwe kirin quncekî telandin köşeye sinmek
xwe kirin rê l/bw yola koyulmak
yola koyulmak
xwe kirin reşê (yekî) kendine ... süsü vermek
xwe kirin rûnê ser nan kendini sevdirmek
xwe kirin sîperê siperlenmek
xwe kirin şorbeşîra ber nexweşan süslenip püslenmek (kadınlar için)
xwe kirin şûna kiroxan alıcı kılığına girmek
xwe kirin weka pirê sp köprü kurmak
xwe kirin (lêker)(Binihêre:) xwe
xwe kirin hevalê (yekî) (biwêj) ketin asta kesekî. ez ji lê tika dikim, xwe neke hevalê wî kûçikê hêrant.
xwe kirin hoko (biwêj) bi cihê xwe ve zeliqîn. ji cihê xwe ranebûn, bûn bela û ji ya xwe nehatin xwarê. belê piştî her çûyîna xwe jî, xwe li gund dikir hoko. felat dilgeş di wan rojan de wî xwe kiribû hoko, me xwe jê xelas nedikir.
xwe kirin reşê (yekî) (biwêj) bi navê yekî din xwe nîşan dan. dibêjin wî xwe kiriye reşê exrebeyekî dûr û ew yek aniye serê wê.
xwe kirin şorbeya nexweşan (biwêj) bi awayekî ne asahî xwe şîrîn û nazik nîşan dan. maşelah zeynebê li ber çavên malba-ta lawik xwe kire şorbeya nexweşan, lê dîsa jî nebû.
xwe kirin anziehen, sich ~
darstellen
verkörpern
xwe kirin sîperê xo sîper kerdene, xo sîper estene