Encamên lêgerînê
xwe dan ber l/bw 1. (bir şeyi) kabul etmek, yanaşmak 2. sorumluluk almak 3. (bir şeyi) üstlenmek
xwe dan ber (tiştekî) 1) başında durmak, nöbetini tutmak 2) -e yanaşmak (gemi, vapur gibi; iskeleye, kıyıya varmak)
xwe dan ber baran l/bw yardım etmek, yardımcı olmaya çalışmak
xwe dan ber barê (yekî) (birine) yardımcı olmak, yardım etmek, (birine) destek çıkmak
xwe dan ber bayê l/bw rüzgârlanmak
xwe dan ber bêhna (yekî) (birinin) ağız kokusunu çekmek
xwe dan ber bêhna hev l/bw birbirinin ağız kokusunu çekmek
xwe dan ber hev l/bw ölçüşmek (boy bakımında ölçüşmek) * were em xwe bidin ber hev, kî dirêj e, kî kin e dê xuya bibe gel ölçüşelim, kim uzun kim kısa belli olur
ölçüşmek * were em xwe bidin ber hev ka kî dirêj e kî kin e gel ölçüşelim, kim uzun kim kısaymış
xwe dan ber periyê köşeye oturmak (kız için, gelin olmak)
xwe dan ber sîberê gölgelenmek
xwe dan ber tavê güneşlemek, güneşlenmek, güneş banyosu yapmak
xwe dan berdan l/bw kendini boşatmak
xwe dan berê l/bw 1. yanı başında durmak, nöbet tutmak 2. yanaşmak 3. ön ayak olmak
xwe dan ber Biwêj, piştgiriya karekî an jî biryargirtina kirina karekî
xwe dan ber çavan (biwêj) xuya kirin, xwe kifş kirin. lê paşe hêdî hêdî her tiştîxwe da ber çavan. naci kutlay xwe dan hev 1. .li ber rêz û hurmetê yan jî ji bandorek din vekişîn, rêz nîşan dan. 2. hêz dan xwe. xwe ragirtin. dema ku kalikê wî ket hundir, xelîl xwe da hev. gava ev dihat bîra wê, bi carekê de diteqiya, xwe bi piş ve diavêt, dû re dîsa diket erdê, radibû, xwe dida hev ... abidin parilti