Encamên lêgerînê
xurpûşokî rd kıvırcıkça, kıvrık
xurpûşokî kirin l/gh kıvırcıklaştırmak
xurpûşokîbûn m kıvırcıklanma
xurpûşokîbûyîn m kıvırcıklanış
xurpûşokîkirin m kıvırcıklaştırma
xurpûşokîtî m kıvrıklık