Encamên lêgerînê
xulq m 1. halk, yaratma 2.n huy, yaradılış 3. karakter, seciye
xulq bûn l/ngh yaratılmak
xulq kirin l/gh yaratmak
halk etmek, yaratmak
xulqa (yekî) kirin (birini) yaratmak
xulqbûn m yaratılma
xulqê (yekî) nehatin xwarinê 1) sevimsiz olmak 2) çirkin olmak
xulqê (yekî) teng bûn 1) daralmak (sıkışmak, bunalmak) 2) sabrı taşmak (veya tükenmek) 3) sinirlenmek, asabî olmak
xulqê şîrîn güzel yaradılış, güzel huy
xulqê xwe teng kirin 1) sabırsızlık etmek 2) sinirlenmek
xulqê yekî şîrîn e güzel yaradılışlı, güzel huylu
xulqiyet m yaradılış
xulqkirin m yaratma
xulqşîrîn rd güzel yaradılışlı, güzel huylu
xulqşîrînî m güzel yaradılışlılık, güzel huyluluk
xulqteng asabî, canı sıkkın
rd asabî, sinirli
xulqteng bûn asabileşmek
xulqtengî asabilik, canı sıkkın olmak
rd asabîlik, sinirlilik
xulqtengî bûn canı sıkılmak, asabileşmek
l/ngh asabîleşmek
xulqtengîbûn m asabîleşme
m asabîleşme
xulq taybetmendî, xûyûxislet, sifet, xeyset, marîfet, xuyûxislet, gel, xelk, yen din, xislet, xeysiyet, xase, girşan, kêf, moral, hewa, xûy, rewişt, afirîş, mirûz, rewşa giyanî, xyeset, xisûsiyet, tebîet, mîzac, afiriş, afiran, afirînek, sebir
xulqteng bi hêrs, hêrsok, firşteng, hêrsokî, parçokî, hêrsoyî, bêhnteng, keleroqî, tîrakî, behe cok, girikî, dilteng, bêxulq, esabî
xulqtengî hêrsokî, hêrsoyîtî, bêhntengî, tîrakî, diltengî, esabîtî
xulqtengî bûn hêrsokî bûn, hêrsoyî bûn, parçokî bûn, tîrakî bûn, hêrs bûn, tûre bûn, diltengî bûn
xulq Charakterzug
Eigenschaft
Gemüt
Gemütsart
Laune
xulqe m. deqîqe, çirte, deqa m.