Encamên lêgerînê
xuş m haşır
xuş û guş haşır huşur
xuşan m sürünüş
xuşandî rd süründürülmüş
xuşandin (i) m süründürme
l/gh süründürmek
xuşandin (ii) m 1. hışırdatma 2. fışıldatma, fışırdatma
l/gh 1. hışırdatmak 2. fışıldatmak, fışırdatmak
xuşende nd/rd sürüngen
xuşexuş h 1. haşır haşır, hışır hışır 2. şakır şakır (yağmur sesi vb. gibi) 3. çağıl çağıl, fış fış * av bi xuşexuş diherike su çağıl çağıl akıyor * xuşexuşa avê ye diherike su fış fış akıyor
xuşexuş kirin l/gh 1. hışırdamak 2. çağıldamak 3. fışıldamak
fışıldamak
xuşexuşî m hışırlık
xuşexuşkirin m 1. hışırdama 2. çağıldama 3. fışıldama
xuşik rd kayak, kaygan
xuşikandî rd süründürülmüş
xuşikandin (i) m cereyan etme
l/gh cereyan etmek
xuşikandin (ii) m süründürme
l/gh süründürmek
xuşikîn (i) m cereyan etme
l/ngh cereyan etmek
xuşikîn (ii) m 1. sağılma, sağılış, akma (sürüngenler için) 2. sürünme (karnı üzerinde sürünerek ilerleme)
l/ngh 1. ağılmak, akmak (sürüngenler için) 2. sürünmek (karnı üzerinde sürünerek ilerlemek)
xuşil sütleğen bitkisi.
xuşîl bot/m pekmezin beraklaşması için içine konulan bitki
xuşilandî rd süründürülmüş
xuşilandin m süründürme
l/gh süründürmek
xuşilîn m sürünme
l/ngh sürünmek (karnı üzerinde sürünerek ilerlemek)
xuşîn (i) m 1. ağılma, akma (sürüngenler için) 2. sürünme (karnı üzerinde sürünerek ilerleme) 3. yığılma
l/ngh 1. ağılmak, akmak (sürüngenler için) 2. sürünmek (karnı üzerinde sürünerek ilerlemek) * mar xuşiya çû yılan sürünerek gitti 3. yığılmak * tev xuşiyan ber reşmala Faris Axa hepsi Faris Ağanın çadırına yığıldı
xuşîn (ii) m 1. hışırdama 2. çağıldama, çağıldayış 3. fışıldama, fışırdama 4. şakırdama
l/ngh 1. hışırdamak * cam xuşiya cam hışırdadı 2. çağıldamak 3. fışıldamak, fışırdamak 4. şakırdamak
xuşîn kirin l/gh 1. haşırdamak, hışırdamak 2. çağıldamak
xuşînî m 1. haşırtı, hışıltı, hışırtı 2. rz hışıltılı 3. çağıltı 4. fışıltı, fışırtı * ji dûr ve jî dengê xuşîna deryayê tê uzaktan da denizin fışıltısı duyuluyor 5. şakırtı (yağmur ve su şakırtısı için) 6. şangırtı * xuşîna camê cam şangırtısı
xuşînî kirin l/gh 1. haşırdamak, hışırdamak 2. çağıldamak
hışırtı yapmak
xuşînîkirin m 1. haşırdama, hışırdama 2. çağıldama
xuşînk m sürüngen
xuşînkirin m 1. haşırdama, hışırdama 2. çağıldama
xuşînok m sürüngen
xuşitandin m kaydırma
l/gh kaydırmak
xuşitîn m kayma
l/ngh kaymak
xuşrûk m küçük sivilceli hastalık
xuştire rende.
xuşûş m ikircik, ikircim
xuşûş jê re çêbûn teredüte düşmek
xuşxuşandin m serpme
l/gh serpmek * baran dixuşxuşîne yağmur serpiyor
xuşandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye xuşandin
xuşandin (lêker)(navdêr, mê) bi erdê ve kişandin, rakêşan, kêşan, xîj kirin, dengê xuş-xuşê jê anîn.
Herwiha: xwişandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: خوشاندن.
Bide ber: xişandin. Tewîn: Lêker: -xuşîn-.
Têkildar: xuşîn.
ji: xuş + -andin.
: xuşandî xuşîner xuşînk xuşxuşandin
xuşayene (Zazaki) (lêker) xuşîn
xuşexuş xulexul, xurexur, bi xuşînî, xişexiş, çite-çit, xişte-xişte, xişxiş, xuşînî, şireşir, gujeguj, şingeşing, çingeçing, şeqereq
xuşexuş kirin xuşîn, kirin xuşînî, kirin xuşexuş, kirin xulînî, kirin xulexul, kirin xişînî, xişexiş kirin
xuşikandin (lêker)xuşandin, şûjikandin, daxuşandin, xuşilandin.
ji: xuşik +-andin
xuşikîn şûşikîn, kişîn, xuşîn, daxuşîn, şûjikîn, xuşilîn
xuşîmank (rengdêr) zarokê xweşik, sipehî
xuşîn (lêker)(navdêr, mê) dengê xuş-xuşê jê hatin, dengê xuş-xuşa livîna avê yan bayî yan dengekî din yê wek wan, Li ser axê wek maran kişîn, bizivîna li ser erdê, xijikîn, kaşokî çûn..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: خوشین.
Herwiha: xwişîn. Tewîn: Lêker: -xuş.
Têkildar: xuşandin.
ji: xuş (dengekî onomatopoetîk) + -în.
Bikaranîn: Lêker: xuşîn kirin. Navdêr: xuşînkirin Rengdêr: xuşînkirî.
: xuşiyayî xuşî xuşok
xuşîn kirin (lêker)(Binihêre:) xuşîn
xuşîndar (rengdêr) xişok.
ji: xuşîn +-dar
xuşînî (navdêr, mê) xulînî, xişînî, qirçînî.
ji: xuşîn +-î
xuşînî kirin (lêker) xişînî kirin.
ji: xuşînî + kirin
xuşînîkirin (navdêr, mê) xuşîn, xuşexuşkirin, xişexişkirin, xişînîkirin.
ji: xuşînî +kirin
xuşînk (rengdêr) sipehî, rindik
xuşînkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye xuşîn kirin
xuşînkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) xuşîn
xuşk (navdêr, mê) keça dêbavên kesekê/î, qîza deybabên kesekê/î, keça diya kesekê/î lê ne ji babê wê/wî, keça ji babê kesekê/î lê ne ji dayika wê/wî.
Hevwate: xang, xîşk, xu, xoe, xuh, xûşk, xweh, xweng, xwang, xweşk, xweying, xwîşk, xwuş, xwuşk.
Dijwate: bira, kek.
: xwarza, xwarzî.
ji: Bi hind û ewropî swesor, bi inglîzî sister, bi almanî schwester, bi sanskrît sveser, bi avestayî xveher, bi pehlewî xwâher, bi partî wxâr, bi farisî xâher, bi beluçî gwâher, bi zazakî waye, bi hewramî walî, bi soranî xweyşk.Peyva xwehê bi kurdî herî kevin e.
xuşkane (rengdêr) bi xuşkayî.
ji: xuşk +-ane
xuşkok (rengdêr) rind, ciwan, xwe1ik, qeşeng
xuşkokbûn (navdêr, mê) ciwanbûn
xuşkokkirin (navdêr) ciwankirin
xuştire 1. amana aşpêjan a ku pê sewziyên wekî xiyar, tivir, gizêr û hwd hûr hûr dikin 2. alava xeratan a ku pê daran dadirojin û meht dikin
xuşûş (navdêr, mê) xuşûş, weswese.
ji: xweş +îş
xuşxuşik (Zazaki) (navdêr) varun varen, yew qicelek o vor sey kerri yena vari.. (bi kurmancî) zîpik.
ji: xuşxuşik.
ji wêjeyê: Yi çi rey nidîb teşweşi bajarûn, însûn tey bib sey xuşxuşik, sey varûn
xuşîn v.i. to rustle, to gurgle
v.i. to rustle, to gurgle
xuşk f. sister
xuşandin kriechen
rascheln
ziehen
xuşexuş Keuchen
Knistern
Rascheln
Rauschen
xuşîn Rauschen
xuşin gleiten
kriechen
xuşînî Rascheln
Rauschen
xuşîyan kriechen