Encamên lêgerînê
xoşnûd rd hoşnut
xoşnûd bûn hoşnut olmak
xoşnûd kirin l/gh hoşnut etmek, tatmin etmek
hoşnut etmek
xoşnûdî m hoşnutluk
xoşnûdîya xwe nîşan dan hoşnutluk getirmek
xoşnûdkirî rd hoşnut edilmiş olan
xoşnûdkirin m hoşnut etme, tatmin etme