Encamên lêgerînê
xingilîn m 1. yuvarlanma 2. aksama, sallanma
l/ngh 1. yuvarlanmak 2. aksamak, sallanmak
xingilîn/dixingile/bixingile 1. (endamê şkestî an jî jicihderketî) pê de daliqîn 2. lingirî bi rê ve çûn 3. kulîn 4. xawûşe bûn