Encamên lêgerînê
xingalokî rd 1. kangallı 2. bukleli, kıvrımlı saç 3. kıvrık, kıvırcık, kıvırcıkça (küçük küçük kıvrımları olan) 4. lüle lüle (saçları lüle lüle olan) 5. dalgalı, dalgalıca (kıvrımlı saç) * porekî wê yê xingalokî hebû dalgalı bir saçı vardı
xingalokî bûn l/ngh 1. kıvırcıklanmak 2. kıvrılmak (kıvırcık bir duruma gelmek)
xingalokîbûn m 1. kıvırcıklanma 2. kıvrılma (kıvırcık bir duruma gelme)
xingalokîbûyîn m 1. kıvırcıklanış 2. kıvrılış (kıvırcık bir duruma gelme)
xingalokîtî m kıvrıklık
xingalokî rd. kakolin, xelekin, lulin, çunqalin, çankolin, tadaye