Encamên lêgerînê
xij sürç.
rd kaygan
xij bûn l/ngh 1. kaymak (düz, ıslak ve kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirmek) 2. kaymak (kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirmek) 3. sürçmek (yürürken dengesini bozmak) 4. sürüklenmek 5. sıyrılmak
xij kirin l/gh 1. kaydırmak 2. sürüklemek 3. sürümek
xijbûn m 1. kayma (düz, ıslak ve kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirme) 2. kayma (kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirme) 3. sürç, sürçme (yürürken dengesini bozma) 4. sürüklenme 5. sıyrılma
xijbûnî m kayganlık
xijbûyîn m 1. kayış (düz, ıslak ve kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirme) 2. kayış (kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirme) 3. sürçme (yürürken dengesini bozma) 4. sürükleniş 5. sıyrılış
xijende nd/rd sürüngen
xijendetî m sürüngenlik
xijik m ufak dolu
xijik e cihê berfê çêdike dolu yağar kar tutması için
xijikandî rd 1. kaydırılmış 2. sürüklenmiş
xijikandin m 1. kaydırma 2. sürükleme
l/gh 1. kaydırmak 2. sürüklemek
xijikîn m 1. kayma (düz, ıslak ve kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirme) 2. kayma (kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirme) 3. sürüklenme 4. sürünme
l/ngh 1. kaymak (düz, ıslak ve kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirmek) * zarok bi taxokên xwe dixijikîn çocuklar kızaklarıyla kayıyorlar 2. kaymak (kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirmek) 3. sürüklenmek 4. sürünmek
xijîleg bnr xijîlek
xijîlek m odun kömürü
xijîlekî rd kömür, kömür gibi
xijîlekî bûn l/ngh kömürleşmek
xijîlekî kirin l/gh kömürleştirmek
xijîlekîbûn m kömürleşme
xijîlekîbûyîn m kömürleşiş
xijîlekîkirin m kömürleştirme
xijiqandî rd 1. kaydırılmış, kayık (bir yana kaymış) 2. sürüklenmiş
xijiqandin m 1. kaydırma, kaydırış 2. sürükleme, sürükleyiş, sürüme
l/gh 1. kaydırmak 2. sürüklemek, sürümek * lingê xwe bi erdê re dixijiqand ayağını yerden sürüklüyordu
xijiqîn m 1. kayma, kayış 2. sürüklenme, sürükleniş
l/ngh 1. kaymak 2. sürüklenmek
xijkirî rd 1. kaydırılmış 2. sürüklenmiş
xijkirin m kaydırma, kaydırış 2. sürükleme, sürükleyiş 3. sürüme
xijok rd kaygan, kaypak
xijokbûn m kayganlık, kaypaklık
xijokî rd kayganca, kaypakça
xijokî bûn l/ngh kayganlaşmak, kaypaklaşmak
xijokîbûn m kayganlaşma, kaypaklaşma
xijokîbûyî rd kayganlaşmış, kaypaklaşmış
xijokîbûyîn m kayganlaşma, kaypaklaşma
xijokîtî m kayganlık, kaypaklık
xijxijok nd/m dolu, küçük dolu (yuvarlak ve düzensiz biçimli saydam buz parça durumunda yağış türü)
xijxijok barîn (an jî hatin) dolu yağmak
xij dengê tiştên ku bitews pêk tê; xiz
(navdêr, mê) zixir, berik.
Bikaranîn: Lêker: xij kirin, xij bûn. Navdêr: xijbûn, xijkirin
xij ajote ber erebe bilez/bixiz kişande ber
xij bûn (lêker)(Binihêre:) xij
xij derbas bûn qîj bihurîn
xij kirin (di zimanê zarokan de) şimitandin
(lêker)(Binihêre:) xij
xijbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) xij
xijbûnî (navdêr, mê) şemetokî, xijokî, şemitoyîtî, sûlbûnî, xilîskî, xişîrî, çerixokî, xîzekî.
ji: xij +-bûnî
xijende (navdêr, mê) xuşende, kişok, xişok, kaşok.
ji: xij +-ende
xijexij dengê kelîna avê
xijexij kirin dengê kelînê ji ava li ser êgir
xijîjank 1. cihê xwedaxwişandina zarokan 2. pêpelûkên livok
(navdêr, mê) kaşûn, kêşkêşk, palak, skî, kaşkaşok
xijik xizak, taxûk
xijikîn (lêker)(navdêr, mê) xuşîn, xuşbûn, şemitîn, kişîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: خژکین.
Herwiha: xujikîn. Tewîn: Lêker: -xijik-.
Têkildar: xijikandin.
: xijikî, xijikiyayî, xijijank, xijikok
xijiqandî (rengdêr) şemitandî.
ji: xijiqand + -î +
xijiqandin şemitandin, xijkirin, çerixandin, fîştixandin, qelizandin, fiştixandin, şelipandin, zilkirin, xirikandin, xilikandin, tehisandin, xij kirin, zil kirin, dakirin, xîş kirin, şiqitandin, kaşkirin, xişikandin, kişkişandin, kaş kirin
xijkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) xij
xijok (navdêr, mê) şemitok.
ji: xij +-ok
xijokbûn (navdêr, mê) şemetokbûn, şemitoyîbûn.
ji: xijok +bûn
xijokî (navdêr, mê) şemetokî, şemitonkî, şahîtokî, simotekî, xîzekî, xilîskî, şemitoyîtî, xijbûnî, sûlbûnî, xilîskî, xişîrî, çerixokî.
ji: xijok + -î
xijokî bûn (lêker) şemetokî bûn.
ji: xijokî + bûn
xijokîbûn (navdêr, mê) şemetokîbûn.
ji: xijokî +bûn
xijxilandin (lêker) jiyan, kirin, jîn, kirin, guzeran, kirin, meşîn.
ji wêjeyê: kurdî xorasanê. Tewîn: xij.
ji: xij+xilandin
xij bûn rutschen
xij kirin rutschen
xijbûn ausrutschen
xij m. xij, sus, xiz n.
xij bûn lng. rasemetîyene, xij bîyene, sus bîyene, semitîyene, rêsikîyene, rasamatîyene, rareysayene, sermitîyene, sermetîyene
xij kirin lg. kas kerdene, kerandene, xij kerdene, kerantene, kirantene
lg. rasemetnayene, xij kerdene, sus kerdene, rêsiknayene, rasamatnayene, rasimotnayene
xijende rd. xijok, kasanek, kasok, xijolek
xijîleg m. xizalik, xezalik, komirê kolîyan, xizalek, xizal, xezal n.
xijiqandin lg. rasemetnayene, xij kerdene, sus kerdene, rêsiknayene, rasamatnayene, rasimotnayene
m. xijkerdis, rasemetnayis, suskerdis, rêsiknayis n.
xijkirin m. kaskerdis, kerandis, xijkerdis, kirantis n.
m. xijkerdis, rasemetnayis, suskerdis, rêsiknayis n. *hatin xijkirin ltb. kas kerîyene, xij kerîyene, ameyene kaskerdene, ameyene kerandene, ameyene xijkerdene
xijok rd. rasemetokin, xijokin, suskin, rêsikin, sermitikin, sematokin, samatkin, simidikîên, samatkin
xijokî rasemetokîye, sermitikîye, xijokîye m.
xijokî bûn lng. sematkin bîyene, xijokin bîyene, susin bîyene, rêsnikin bîyene
xijxijok m. xîsike, torzîle, xilorike, torsele, xusike, torjile, xusxusike, tuwersele m.