Encamên lêgerînê
xewirandî rd 1. ezik (açlıktan) 2. burkuk, burkulmuş olan 3. bayıltılmış olan