Encamên lêgerînê
xerxişî rd dağınık
xerxişî bûn l/ngh dağılmak (parçalanarak yayılmak, ufalanmak)
xerxişîbûn m dağılma (parçalanarak yayılma, ufalanma)
xerxişîbûyîn m dağılış (parçalanarak yayılma, ufalanma)