Encamên lêgerînê
xeritandin (iii) m 1. (ağaç) yontma 2. kazıma 2. sıyırma (kazıyarak, silerek üzerinde veya içinde hiçbir şey bırakmama) 4. mec kazıklama (alışverişte aldatma)
l/gh 1. (ağaç) yontmak 2. kazımak * binê beroşê xeritand tencerenin dibini kazıdı 2. sıyırmak (kazıyarak, silerek üzerinde veya içinde hiçbir şey bırakmamak) 4. mec kazıklamak (alışverişte aldatmak)