Encamên lêgerînê
xericîn (ii) m 1. sapma 2. gözden kaybolup gitme, aşma 3. savuşma
l/ngh 1. sapmak * ji rê xericîn yoldan saptı 2. gözden kaybolup gitmek, aşmak 3. savuşmak