Encamên lêgerînê
xera kirin l/gh 1. bozmak (cihaz ve benzeri şeyleri kendisinden beklenilen işi yapmayacak duruma getirmek) * zarok leyîstoka xwe xera kir çocuk oyuncağını bozdu 2. bozmak (bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak) * kes naşê yekîtiya me xera bike kimse birliğimizi bozamaz 3. bozmak (dokunmak, zarar vermek) * xwarinê mîdeya min xera kir yemek midemi bozdu 4. bozmak (biçimini ve kullanılışını değiştirmek) * kincên kevn xera dikir ji me re çêdikir eski elbiseleri bozup bize yapıyordu 5. bozmak, dağıtmak (bırakmak, kurulu bir düzeni bozmak) * karê xwe xera kir işini bozdu6. bozmak (oruç, namaz vb. için) 7. bozmak, tahrif etmek, kalem oynatmak 8. bozmak (kızlığını gidermek) * keçik xera kirine kızı bozmuşlar 9. yıkmak 10. yıkmak, kırıp dökmek, tahrip etmek 11. yakmak (yıkıma, zarara yol açmak, büyük zarar vermek) * wî mala min xera kir o evimi yaktı 12. kötüleştirmek 13. mec sakatlamak, bozmak 14. soldurmak, almak * tavê rengê perdeyan xera kirin güneş perdelerin rengini aldı
xera kirin rihet e, avakirin zor e bir deli kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkaramamış
xera kirin 1. teqoze kirin 2. feramûş kirin 3. kavil kirin, hilweşandin, wêran kirin 4. genî kirin *“çi kir, bi destê xwe mala xwe xera kir”
xera kirin lg. xirab kerdene